Gazetevatan.com » Yazarlar » Mustafa Kemal’in sözleri...

Mustafa Kemal’in sözleri...

07 Ağustos 2016 Pazar


Tehdide dayanan ahlak bir erdem olmadığı gibi, güvenilir de değildir...

***

Kuşbeyinli kişilere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz... Bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur...

***

Bir milletin ahlak değeri; o milletin yükselmesini sağlar...

***

Bir millet zenginliğiyle değil ahlak değeriyle ölçülür...

***

Saygısızlığın; saldırının küçüğü büyüğü yoktur... Samimiyetin lisanı yoktur...

Samimiyet sözlerle açıklanmaz...

O gözlerden ve tavırlardan anlaşılır...

Medeniyetin esası, ilerlemesindeki gücün temeli aile hayatındadır...

Aile hayatındaki olumsuzluk; kesin olarak toplumsal, siyasi ve ekonomik belirsizliği doğurur...

ATATÜRK; “HİÇBİR ULUSUN ALEYHİNE OLMAYAN BİR BARIŞ YOLU BİZİM İLKEMİZ OLACAKTIR...”

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki; onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur...

***

Bağımsızlık; uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır...

***

Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi ilişkiler olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur...

***

Türkiye’nin güvenliğini amaç edinen; başka hiçbir ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır...

***

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz...

***

Bağımsızlıktan yoksun bir ulus; medeni insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz...

***

Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır...

***

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler; başka milletlerin avı olmaya mahkumdur...

***

Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı olarak kalmalıyım...

Bu yüzden ulusal bağımsızlık, bence hayat sorunudur...

***

Ya istiklal, ya ölüm...

MUSTAFA KEMAL; “FEKALETLER İNSANLARI...”

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener...

Bir ulus; birbirine sımsıkı bağlı olduğu müddetçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez...

***

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa; o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından oluşmuştur...

***

Cumhuriyet; düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister...

***

Cumhuriyet; demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir...

Cumhuriyet rejimi; halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, o halkı; esirlik, soysuzluk, dalkavukluktan uzaklaştıran yoldur...

***

Beni görmek demek; mutlaka yüzümü görmek demek değildir...

Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyor ve hissediyorsanız bu yeterlidir...

***

Büyük ve tarihi olayları, ancak büyük milletler yaşayabilir...

***

Felaketler insanları zeki; milletleri daha azimli hamlelere sevk eder...

***

Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur...

***

Bu millet; tarihini iftiharlarla doldurmuş bir millettir...

Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır...

***

Halkın sesi; Hak’ın sesidir...

ATATÜRK; “BU DEVLETİN DAYANDIĞI ESASLAR TAM BAĞIMSIZLIK VE KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLİ EGEMENLİKTİR...”

Vatan; imar istiyor, zenginlik istiyor, refah istiyor...

Bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve uyanış istiyor...

***

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır...

***

Ey kahraman Türk kadını...

Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın...

***

Egemenlik; kayıtsız şartsız milletindir...

***

Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuştur...

Bu devletin dayandığı esaslar; “Tam Bağımsızlık ve Kayıtsız Şartsız Milli Egemenlik”ten ibarettir...

Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu Milli Egemenlik’tir...

Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir...

“HERŞEY ADALETLE KAİMDİR...”

İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir...

***

Tarihi yaşadığımız gibi yazdık... Fakat geleceği cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır...

***

Ey yükselen yeni nesil...

İstikbal sizindir...

Onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz...

***

Gerçi bize milliyetçi derler...

Ama biz öyle milliyetçiyiz ki, işbirliği yapan bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz... Onların milliyetlerinin bütün kapılarını tanırız...

Bizim milliyetçiliğimiz hodbin (bencil) ve mağrur bir milliyetçilik değildir...

***

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki; onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur...

Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar...

***

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet; iyi biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz...

En doğru en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır...

***

Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına; Türk milleti denir...

***

Biz ‘cahil’ dediğimiz zaman mektepte okumamış insanları kastetmiyoruz...

Kastettiğimiz ilim ve hakikati bilmektir...

Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden, hakikati en fazla görebilen gerçek alimler çıkabilir...

***

Benim Türk milletine, Türk cemiyetini, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir...

Siz onları tamamlayacaksınız...

Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz...”