Raporlu günler kıdem tazminatından düşülüyor mu?

04 Nisan 2019 Perşembe - 10:49 | Son Güncelleme : 04 04 2019 - 10:49

Emekli olan ya da kendi kusurları bulunmadığı halde iş sözleşmeleri feshedilen çalışanlar, kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Kıdem tazminatı hesabı yapılırken raporlu günlerin nasıl değerlendirileceği konusu ise merak uyandırıyor. Raporlu olarak geçen günler kıdem tazminatından düşülür mü? İşte merak edilen sorunun yanıtı…


Raporu geçen günlerin süresi, kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınıyor. Eğer raporlu günler belli bir sınırın üzerinde ise kişinin alacağı kıdem tazminatı miktarı azalabiliyor.

RAPOR SÜRESİ KAÇ GÜN OLURSA KIDEM TAZMİNATINDAN DÜŞÜLÜR?

Çalışanların 2 günü aşan raporlarından ücretleri SGK tarafından ödenmektedir. Bu günlerin ücretini ödemeyen işverenler de kıdem tazminatı hesabı yaparken raporlu günleri hesaba dahil etmeme yoluna gidebilmektedir.

 Yargıtay kararlarından anlaşıldığı üzere, raporlu olarak geçen süreler kıdem tazminatı hesabına dahil edilmelidir. Ancak işçinin ihbar süresi artı 6 haftayı geçen raporu kıdem hesabında dikkate alınır; fakat üzeri dikkate alınmaz. 

YARGITAY SÜREYİ ONAYLADI!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2009/12188 K. ile şöyle der: “İsçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının kıdem süresinde değerlendirilmesi yerinde olur. İşçinin çalıştığı sırada bir defada ihbar önelini 6 hafta aşan istirahat raporu süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamayacağı, kararlılık kazanmış Yargıtay uygulamasıdır.”

 Konu ile ilgili bir başka Yargıtay kararı ise şöyledir: "Davacının muhtelif yıllarda alınan istirahat raporları toplanarak bu süreden ihbar önelini 6 hafta aşan süre indirim yapılarak kıdem tazminatına esas süre belirlenmiş, mahkemece bu hesaplamaya göre hüküm kurulmuştur. Dairemizin uygulamasına göre akdin feshinden önceki dönem içerisinde alınan ve birbiri ardına gelen rapor süreleri ihbar öneline 6 hafta eklenmek suretiyle bulunan süreyi aşan kısım kadar süre kıdem tazminatına esas sürenin hesabında nazara alınmaması gerekir. Somut olayda davacının akdin feshinden önceki süre içerisinde aldığı rapor ve hastanede yattığı süre toplam 57 gündür. Bu süre ihbar öneline 6 hafta eklenmesiyle bulunan süreden azdır. Bu sebeple makul süre hesabında her raporlu sürenin ihbar öneline altı hafta eklenmesi suretiyle hesaplanıp bu sürelerin kıdem tazminatına esas sürenin hesabından düşülmesi gerekir.” (9 Hukuk, 2004/24770 K.)