Gazetevatan.com » Yazarlar » Hac, özle buluşma

Hac, özle buluşma


 
“Hac Arafattır” der adı güzel kendi güzel peygamberimiz. Arafat arapça A R F kökünden gelmektedir. Kur’anda tanımak, bilmek, iyilik, güzel söz, bildirmek, tanışmak, farkına varmak, iyi geçinmek, itiraf etmek gibi anlamlarda kullanılmıştır.
 
“Kendini bilen Rabbini bilir.” Hadisinde de aynı kelime kullanılmıştır. Öz niteliklerimizi, yani ilahi yanımızı ne kadar fark eder ve yaşarsak, o kadar Yaradanımızı tanırız, anlarız, biliriz.
 
Biz özümüzle iletişime geçemediğimizde, gerçekte ilahi olanla da iletişime geçememiş oluyoruz. sorunları yaşadığımız süreçte, özümüzle olan iletişimin kopukluğu sözkonusudur.
 
Aşkın, manevi yönüyle bağını koparan insan kendi doğasına da yabancılaşır. İnsanı insan yapan öz, Allah’ın içimize üflediği nefhadır. Bu yüzden Allah’a yakınlıkla gerçek benliğimize yakınlık arasında doğru bir orantı vardır.
 
Haşr suresi 19. Ayette şöyle buyrulmaktadır:
 
“O kimseler gibi olmayın ki, Allah’ı unutmuşlardır, Allah da onlara kendi benliklerini unutturmuştur.”
 
Hacı Bayram Veli Yaratıcının insan gönlünde görünüş alanına çıktığı inancını savunmuştur. Ona göre olgun insan, kendi benliğinden sıyrılmalıdır. İnsanın, bütün varlık türlerinin özünde Yaratıcıyı görmesi, her şeyden önce de kendini bilmesi gerekir.
 
Bilmek istersen seni,
 
Can içre ara canı
 
Geç canından bul anı
 
Sen seni bil, sen seni..
 
Kim bildi ef’alini
 
Ol bildi sıfatını,
 
Anda gördü zâtını
 
Sen seni bil, sen seni..
 
Bayram özünü bildi
 
Bileni anda buldu
 
Bulan ol kendi oldu
 
Sen seni bil, sen seni...
 
Ruhun gıdası bilgelik, ölçülülük ve doğruluktur. Kısacası erdem ve gerçek aşkı, ruhu besler. Erdemi kazanmak için de gerçeği sevmek, ona bağlanmak ve âşık olmak gerekir. Niçin bedenimizi korumak için çırpınır ve her çareye başvururuz da, ruhumuzu beslemeyi ve korumayı çoğu kez ihmal ederiz?
 
Mevlana’ya göre insanda iki türlü “Ben” vardır.
 
Biri “Özel Ben”, öteki “Aşkın Ben”dir. Özel ben herkeste ayrı ayrıdır. Herkesin ayrı bir özelliği vardır. Herkesin mizacı, tutkuları ve yapısı değişiktir. Ancak “Aşkın ben”ilahi, bir yetenektir. O herkeste ortaktır. Aşkın ben bilincin derin halidir. Aşkın benin alanında varlığın hikmeti düşünülür. Bedenin tutkuları dizginlenir. Barış, sevgi, dostluk ve evrensel duygular egemendir. İnsan hayatına aşkın benin buyrukları egemen olursa, davranışlar erdemli olur. İnsanın Yaratıcısıyla olan bağı onun aşkın yönünün yansımasıdır.
 
Özümüzle ve Yaratıcımızla bağımızı güçlendirdiğimiz nice günler dileğiyle…