Gazetevatan.com » Yazarlar » Güzellik

Güzellik


Güzel olan, iyi, doğru ve yararlı olandır. Güzel bir söz, güzel bir iş, güzel bir ders gibi. Güzel şiir de, güzel manzara da, güzel söz de hep estetik değeri taşımaktadır. 

Gerçekte sadece  güzellik ve iyilik vardır; çirkinlik, kötülük, eksiklik hep bizim kusurlu algılama ve değerlendirmelerimizin sonucudur.

“Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi göğü yaratan O’dur. Rahman’ın yaratışında/yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin. Bir kez daha bak! Bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun? (Mülk,3)

Nisa suresi 79. ayette, kötülüklerin insanın kendisinden kaynaklandığı belirtiliyor:

“Sana gelen her iyilik, güzellik Allah’tandır. Sana gelen her kötülük de kendindendir.”

O halde, evrende kötü olan bir şey yoktur; onların kötü olmaları insanların yanlış kullanımı ve değerlendirmelerinden dolayıdır.

Tasavvuf, insanları, eşyaya ve tabiata Yaratıcının gözüyle bakmaya çağırır. O zaman görüş hatalarımız düzelir; her şeyi dosdoğru görmeye başlarız. Yunus’un şu sözlerine kulak verelim:

Güzellik birdir!

Eğer sen aynaları çoğaltırsan,

O da çoğalır...

Varlıkları güzel gösteren aşk!

Mevlana Mesnevi’de “Varlıkları güzel gösterenin aşk” olduğunu söylemektedir.

“Aşk ile dol ki, güzel sev! Güzeli sev!”

O aşk ile benliğin , terbiye olsun, ve o zaman görürsün ki, varlıkta tek yansıyan yüce Yaratıcıdır. Her şeyin sahibi olan O Güzelden başka bir şey yoktur! Kim nerede ne zaman neye âşık olmuşsa, neyi sevmişse gerçekte onun sevdiği, sadece ve sadece her şeyin kaynağı olan Yaratıcısıdır!

Allah kendi güzelliğini, bir varlıktan yansıttığı zaman ona âşık olmamak mümkün değildir!

Yaptığınız işi güzel yapın!

İş yapmak, bir eser ortaya çıkarmak insana özgü bir yetenektir. İşi güzel ve sağlam yapmak ise işini benimsemiş sorumluluk sahibi kişilerin özelliğidir. Kur’an-ı Kerim’ de Rabbimiz,

“Yaptığınız işi güzel yapın; Allah işini güzel yapanları sever” (Bakara,195)

ayetiyle her alanda daha iyiyi ve güzeli ortaya koymayı öğütlemektedir. İnançta sağlamlık, davranışlarda samimiyet, alışverişlerde doğruluk, sanatta incelik, yapılan her türlü işte kalite ve dürüstlük İslam dininin önerdiği güzelliklerdendir. Yapılan işin güzel olabilmesi için öncelikle kişinin; “işini güzel yapma” arzu ve gayreti önemlidir. Bu arzu ve gayret insanı, işlerinde başarılı, kendini yenileyen, yapıcı bir niteliğe kavuşturur. Vicdanlı insan, hangi işte çalışırsa çalışsın “saatini doldurma” ve “baştan savma” şeklinde bir anlayışa sahip olamaz.

Hz. Muhammed diğer bir hadisinde de;

“İş, ehil olmayana verildiği zaman kıyameti bekleyiniz” buyurarak, işlerin verimli ve sağlam yapılmasının, onun ehline verilmesiyle mümkün olacağını, aksi takdirde bozulmanın ortaya çıkacağını ifade etmiştir.   Bir kimsenin işini güzel yapması hayatı da güzel yaşamasıdır. 

Allah, güzeli, cömerdi sever

Yaradanımız bizlere şöyle seslenmektedir:

“Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz işi iyi, güzel yapanların ödülünü zayi etmeyiz.” (Kehf,30)

İslam dini güzelliği temizlikle birlikte ele almaktadır. Peygamberimiz; “Allah güzeldir ve güzeli sever, cömerttir ve cömerdi sever, kerimdir ve kerimi sever, temizdir ve temizi sever. Evlerinizin çevresini temizleyin…” sözüyle insanların yaşadıkları ortamı temizleyip güzelleştirmelerine dikkatimizi çekmektedir.

Her varlıkta ve her olayda Yaradanımızın güzelliğini görerek iyilikler, güzellikler ürettiğimiz ömür dileğiyle…

Çocuklarımıza Allah’ı nasıl anlatabiliriz?

SORU: Çocuğum 12 yaşında, Allah ile ilgili sorular soruyor. Çocuğuma Allah’ı nasıl anlatabilirim? BENGÜ ÖZDEMİR

İnsan daha küçük yaşlarından itibaren zekâ gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve deneyime göre çeşitli dini kavramları ve olayları zihninde canlandırabilir. Bu canlandırmada onun hem kendi yetişme ve düşünme tarzı hem de bağlı olduğu dinin inanç esasları etkili olur. Dini tasavvurların en başında Allah tasavvuru gelir.

Allah’ın her şeyi bilme sıfatı...

Bu konuda araştırmalar yapan Piaget çocuklardaki düşünme ve akıl yürütmenin kendi kuralları olduğunu söylemektedir: Çocuklar 6-7 yaşlarında Yaradanı somutlaştırıp bazı varlıklara benzetebilirler. 8-10 yaşlarında, “Onu göremezsin, fakat O her yerdedir”, “O çok büyüktür, burada iken aynı zamanda okulda olabilir” diye düşünebilirler. 10-11 yaşlarında Allah’ın bizimle olduğu, her zaman yanımızda olduğu anlayışı artar. Çocuklarda, 4 yaşında itibaren Allah’ın her şeyi bilme sıfatı, 5 yaşında itibaren her şeye gücü yetme sıfatı, 8 yaşından itibaren her yerde olduğu düşüncesi gelişir. 

Cevabı: Besmelede...

Çocukların din ile ilgili düşüncelerinde çevredeki zenginliğin ve yetişkinlerin tutumlarının önemli olduğu kabul edilmektedir.

Ailenin dini tutumunun çocukların duygusal dünyasını ne kadar etkilediği ve hatta Allah’ı cezalandırıcı niteliklerle anlatan aile büyüklerinin çocuğa duygusal anlamda zarar verebildiği pek çok çalışmada ortaya konulmuştur. Sevgi dolu Yaradan inancına sahip çocukların daha dinamik ve üretken olduğu yaşamı sürdürmede ve sorunlarıyla baş etmede daha başarılı olduğu da birçok araştırma görülmüştür. Aslında sorunun cevabını Besmele ne güzel veriyor: “Çok seven çok şefkatli olan Allah’ın adıyla”

SORULARINIZI BEKLİYORUZ

Ramazan ayı ve oruçla ilgili tüm sorularınızı, Prof. Dr. Öznur Özdoğan’ın oznurozdogan@gazetevatan.com adresine gönderebilirsiniz.