Gazetevatan.com » Yazarlar » İnanç bizi hayata bağlar

İnanç bizi hayata bağlar

İnanç zor yaşam olayları karşısında insanlara sığınılacak bir liman olabilmekte ve o an yaşanan çaresizlik duygularına dayanma gücünü artırabilmektedir...


İnsanları hayata bağlayan en önemli duygu anlam duygusudur. Anlam bulmak için en temel ihtiyaç ise, “sevmek ve sevilmek”tir. Diğerleriyle ilişkilerinde sevilmek, değer görmek, ait olmak ve bağlanmak insanın sağlıklı olmasına hizmet eder. Aynı şekilde diğerlerini sevmek, değer vermek, ait hissettirmek ve bağ kurmak insanın kendini güvende hissetmesini, mutlu ve üretken olmasını sağlar. 
 
Yaradan, güven verir...
 
Olumlu bağlara sahip olmak intihardan koruyucu bir faktördür. Bu bağlar aynı zamanda insanın psikolojik sağlığını da destekler. Bu bakımdan insanlık tarihinde çok önemli yeri olan dinlerin insanlara bu temel güven duygusunu vermesi çok önemlidir. Seven, değer veren bir Yaradan algısı insanları güvende hissettirebilir. Korkulan, cezalandıran bir Yaradan algısı ise güvensizlik oluşturabilir. 
 
İnanan zoru başarır...
 
İnanç zor yaşam olayları karşısında insanlara sığınılacak bir liman olabilmekte ve o an yaşanan çaresizlik duygularına dayanma gücünü artırabilmektedir. Eğer birey kendisini seven ve koruyacak olan bir Yaratıcı’ya inanıyorsa bu algıları, yaşadığı olayla başa çıkmasına yardım edebilmektedir. Ancak olayı ilahi bir ceza gibi görme, Yaratıcı’nın gücünden şüpheye düşme gibi olumsuz algılar, stresle sağlıklı olarak başa çıkmanın önüne geçebilmektedir.
Yapılan çalışmalar, Yaradan algısı ile insanın kendisine ilişkin algıları arasında doğru orantı olduğunu göstermektedir. Uzak ve cezalandırıcı bir Yaradan algısı ile değersizlik hissi, çökkün ruh hali ve psikolojik sorunlar ilişkili bulunmaktadır. 
 
Seven, koruyan Yaradan...
 
Din Psikolojisi alanında Özlem Güler Aydın tarafından yapılan doktora çalışmasında, Seven ve güvenilen Yaradan algısı olan kişilerin, korkulan ve cezalandıran Yaradan algısı olan kişilere göre intihardan koruyucu ve onları yaşamı sürdürmeye iten daha çok sebep bildirdikleri ve intihar düşüncelerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Korkulan ve cezalandıran Yaradan algısına sahip olanların ise depresif belirti ve intihar düşüncelerinin daha yüksek olduğu ve yaşamı sürdürmeye yönelik daha az sebep bildirdiği görülmüştür. Seven, koruyan ve yol gösteren bir Yaratıcı’ ya olan inanç, kişileri yaşama bağlayan bir unsur olabilir. Böyle bir Yaradan algısı, zorluklara göğüs germede bireye yardımcı olabilmektedir. Araştırmanın sonuçları sevgi ve güven içerikli inancın önleyici bir faktör olmasının yanı sıra, yaşama bağlayan ve psikolojik sağlığı destekleyen bir yönü olduğunu göstermektedir. Bu nedenle inancın sadece intiharı yasaklayan yönüne değil, psikolojik sağlığı geliştirici yönlerine de odaklanmak önemlidir.