Gazetevatan.com » Yazarlar » ‘Her an yeniden doğarız, bizden kim usana’

‘Her an yeniden doğarız, bizden kim usana’


Her şey anda yaşanır. Hiçbir şey geçmişte gerçekleşmemiştir. ‘Şimdi’de gerçekleşmiştir. Hiçbir şey gelecekte gerçekleşmeyecektir.  O da ‘şimdi’ de gerçekleşecektir...
 
Anda yaşamak, yaşadığımız anın farkına varmaktır. ‘Bundan sonra ne yapacağım’ demek değil, ‘şimdi bunu yapıyorum’ demektir. 
Geçmiş olarak düşündüğümüz şey eski bir şimdi’nin zihinde depolanmış anısıdır. Geçmişi hatırladığımızda, bir anıyı yeniden canlandırırız, ve bunu şimdi yaparız. Gelecek ise hayal edilen bir şimdidir, o zihnin bir yansıtmasıdır. Tıpkı ayın kendi başına, bir ışığa sahip olmayıp sadece güneşin ışığını yansıtabilmesi gibi geçmiş ve gelecek de sadece şimdinin ışığının, gücünün solgun yansımalarıdır. Onların gerçekliği şimdiden ödünç alınmıştır. Her şey anda yaşanır. Hiçbir şey geçmişte gerçekleşmemiştir. ‘Şimdi’de gerçekleşmiştir. Hiçbir şey gelecekte gerçekleşmeyecektir. O da ‘şimdi’ de gerçekleşecektir.
 
Zamanın farkına varmak
 
Tek gerçek An’dadır. Bizler yaşamımızdaki her anı güzel kılmak için özgür irademizi kullanabilecek varlıklarız. Kendi sorumluluğumuzu üstlenebilmenin bir yolu, bulunduğumuz anda ve yerde yaşamamızdır.  
Anı Yaşamak bir çoğunun düşündüğü gibi hayatı eğlenerek, çılgınlık yaparak, sorumsuzluk içinde ya da umursamazca yaşamak anlamına gelmez. Anı yaşamak, zihnimizin içinde, gelecek korkusu ve geçmişin izleri arasında kaybolmadan şimdiki zamanı yaşamak, zamanın farkına varabilmektir. 
 
Yiyeceğin tadını alırız
 
İftarlarımızda anda yaşamayı deneyimleriz. Ağzımızdaki yiyeceğin gerçekten tadını alırız. Limonun ekşi tadını, biberin acılığını, şekerin tadını. Şükrederek bağımızı güçlendiririz Rabbimizle. Bu bağla bütün varlıklara şefkat duyarız, sorumluluklarımızı hatırlarız. Gönüllülükle yaparız görevlerimizi. 
 
Her anın bir anlamı var
 
İnsan için her anın, günün, saatin, dakikanın, saniyenin bir anlamı ve getirebileceği bir gelişim vardır. İnsanın bu özelliği onu tüm canlılardan ayırır. Yani insan kendisine biçilmiş bir rolü oynamaktan çok, karşısına çıkan durumları seçmek ve değerlendirmek durumundadır. Hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etme zorunluluğu yoktur. Düşünme, anlama, sentez, yorum yetenekleri sayesinde aynı anı ve durumlar yaşayan insanlar farklı tercihleri seçerek farklı sonuçlara ulaşarak biyolojik olarak aynı özellikler taşıdığı hemcinslerinden kat kat farklı özellik ve ilerlemeye sahip olabilir.
 
İki günü eşit olan zararda
 
Anadolu bilgelerimizden Mevlana; “Her an yeniden doğarız, bizden kim usana” diyor ve ekliyor; “Yarın” demek bizim yolumuzun ilkesi değildir. Yüce Yaratıcımız Kur’an-ı Kerim’de “Allah her an yeni bir yaratmadadır” diyerek anın tazeliğine kendimizi açmamızı öneriyor.
Hz. Muhammed anı yaşamayı gelişmek olarak değerlendiriyor ve şöyle ifade ediyor: “İki günü eşit olan zarardadır.”
Yüce Yaradanımızın andaki rahmetlerine kendimizi açtığımız, hayatımızı dünyamızı güzelleştirdiğimiz  nice anlar, günler, yıllar dileğiyle.
 
ÖRNEK HAYATLAR
 
O’nun, “İncinsen de, incitme” ve “Her ne ararsan kendinde ara” sözleri, hoşgörüsünü ortaya koyar. O bütün insanlığı sevgi, barış ve kardeşliğe çağırmıştır. “Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayınız” sözü de insana verdiği değeri anlatır.
 
Hacı Bektaş Veli hayata bakışının temelinde Allah ve insan sevgisi olan bir düşünürdür. Hacı Bektaş Velî’nin bir gönül eri olması; Ahmed Yesevî gibi önemli bir mutasavvıfın mânevî ocağında yetişmesinden kaynaklanmaktadır. Böylece İslâm dininin hayat ilkelerini özümsemiş ve öğrendiği bilgileri uygulama konusunda özen göstermiştir. 
 
Ahilik Teşkilatı örnek oldu... 
 
Hacı Bektaş Velî’nin; “İncinsen de, incitme”, “Her ne ararsan kendinde ara” sözleri, onun hoşgörüsünü ortaya koymaktadır. O bütün insanlığı sevgi, barış ve kardeşliğe çağırmıştır. “Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayınız” sözü ile de insana verdiği değeri anlatmaya çalışmıştır.
Hacı Bektaş-ı Veli, eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu’ya geldi. Halka doğru yolu gösteren  ve değerli öğrenciler yetiştiren Hacı Bektaş Veli, kısa zamanda tanınarak büyük ilgi gördü. Bu sırada Anadolu’da dini, iktisadi, askeri ve sosyal kuruluş olan ve kendisinin de bağlı olduğu “Ahilik Teşkilatı” ile büyük hizmetler yaptı. 
 
Helal kazanç tavsiyesi...
 
Hacı Bektaş Velî, “Oturduğun yeri hak et, kazandığın lokmayı hak et” diyerek temizlik, dürüstlük, çalışmak ve helâl kazanç konusunda tavsiyede bulunurken yıkıcılığa, sömürüye ve tembelliğe karşı da tavrını ortaya koymuştur.
“Ayağa kalkarsan hizmet amacıyla kalk,
Eğer konuşacaksan hikmet ile konuş,
Oturacağın zaman, saygı ile otur!” 
 
Kardeşlik mesajı...
 
Sözleriyle de insanın gerçek kimliğine dikkatimizi çekmektedir.  
Hacı Bektaş Velî, “Bir olalım, diri olalım, iri olalım” sözleri ile toplumda birlik ve dirliğin sağlanması, gönüllere sevgi yumağının dolması, insanların kardeş olarak yaşaması konularını dile getirirken; “Gelin canlar bir olalım” mesajını da vermektedir.
 
Erdem, bilgi ve ilim... 
 
Hacı Bektaş Velî’nin en fazla değer verdiği şey; “erdem ve bilgidir”. Erdemli bir insan yapısı oluşturmak için tek bir yol vardır. O da ilimdir. İlmi üstün bir değer kabul eden Hacı Bektaş Velî, Makâlât’ında şöyle der: 
“Kişi ilme yakın olsa, öğrenmekten mahrum kalmasa.” 
 
İnsanlığı aydınlatan sözler
 
Hacı Bektaş Velî’nin insanlığı aydınlatan bazı sözleri şöyledir:  
Murada ermek sabır iledir. 
Peygamberler, veliler insanlığa Yaradanın bir hediyesidir. 
Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız. 
İnsanın güzelliği sözünün güzelliğidir. 
İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz 
Hacı Bektaş Velî açıkladığı ilkelerle içimizdeki gücü fark ettiriyor, bizleri üretime ve sevgiye yönlendiriyor. İyilik yapmanın, güzel niyet sahibi olmanın, alçakgönüllü ve saygılı olmanın insanın varlığa karşı temel sorumlulukları olduğunu hatırlatıyor.