Gazetevatan.com » Yazarlar » Bizi dengeye davet eden ay: Ramazan

Bizi dengeye davet eden ay: Ramazan


Kur’an’da Allah’ın, insanı yaratıp dimdik durmasını sağladığı, kulak, göz ve kalp verdiği,  düzgün ve dengeli kıldığı anlatılır.Yaratılmış her şeyin bir ölçü ve denge içinde yaratıldığı hatırlatılır...
Maneviyatı yaşam için güç kaynağı olan içsel bir tutum olarak tanımlayabiliriz. Maneviyatı yaşadığımızda evrendeki bütünlüğü ve uyumu kavrarız, yaşamın kutsallığının farkında oluruz, maddesel değerleri dengeleriz, başkalarını önemseriz, dünyanın daha iyi bir hale gelmesini derin bir şekilde arzu eder ve bu yönde olarak çalışırız. 
Orta dengeli yola ulaştır...
Fatiha suresini her okuduğumuzda, 5. ayette “Allah’ım bizi dosdoğru, orta dengeli yoluna ulaştır” diyoruz, dua ediyoruz. 
Kur’an’da kavam, mizan ve adl kelimeleri de denge anlamına gelmektedir. Denge ne fazla, ne eksik, belli bir düzende ve uyum içinde olma halidir. Kur’an’da Allah’ın,  insanı yaratıp dimdik durmasını sağladığı, kulak, göz ve kalp verdiği (Mülk suresi,22,23)  düzgün ve dengeli kıldığı (İnfitar suresi, 7)  anlatılmaktadır. 
Yaratılmış her şeyin bir ölçü ve denge içinde yaratıldığı, yağan yağmurun da bir ölçüye göre indirildiği Kur’an’da hatırlatılmaktadır. (Zuhruf suresi, 11)
‘Aşırı gitmeyin’ uyarısı...
Hz Muhammed Allah’ın selamı onun üstüne olsun, anlayış, olumluluk ve dengeli bir kişilikle evrensel ilkeleri insanlığa sunmuştur. Beni Hud suresi ihtiyarlattı diyerek şu ayeti işaret etmiştir: 
O halde sen emrolunduğun gibi dengeli ol, dosdoğru yürü, seninle birlikte tövbe edenler de. Aşırı gitmeyin. O sizin yaptıklarınızı görür. (Hud suresi, 112)
“Hz. Muhammed’in ‘Kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen gerçek mümin olamaz.” sözünü ilişkilerimizde dengeyi sağlamaya  yönelik bir ilke olarak şöyle açıklayabiliriz: Kardeşini kendin gibi sev. Onu kendinden bir parça gör, ilerlemesi ve büyümesi için çalış. Kendini de başkalarından aşağı görme. Kendini küçümseme. Toplumsal ahenk içerisinde sen de yerini al.”
Niyet: Dengeyi yaşamak...
Manevi deneyimlerimiz, bizim önceki anlayışımızı aşan, sevgi ve daha yüksek bir bilgiyle sonuçlanan bir yaşantı olarak nitelendirilebilir. Ramazan ayı, oruç ibadeti; sahur ve iftar yaşantılarıyla Kadir Gecesi’yle hayatın aşkın boyutlarını anlamamızı sağlar ve bizi yeni anlamlara ve olgunluğa ulaştırır.
Tin suresi 4. Ayette insanın en güzel, dengeli şekilde yaratıldığı belirtilmektedir. Ayette geçen “Takvim” kelimesi “bir şeyin dengeli ve uyumlu bir biçimde yaratılması, kıvama, nizama sokmak gibi anlamlara gelmektedir.
Güzel yaradılışımıza, doğamıza dönüp beslenmemizde, ilişkilerimizde, dengeyi yaşamak niyetiyle, hoş geldin Ramazan.