Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi feshedilebilir mi?

13 Mart 2019 Çarşamba - 12:34 | Son Güncelleme : 13 03 2019 - 12:34

Çalışanlar, işverenin performans düşüklüğünü bahane göstererek kendilerini işten çıkartma hakkı olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki performans düşüklüğü sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için gereken şartlar nelerdir?


Performans düşüklüğü iş sözleşmesinin feshi için bir gerekçe olabilir. Ancak işveren yanında çalışan işçisinin performansını yeterli görmediğini iddia ederek onu işten çıkarmak isterse bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Performans düşüklüğü, keyfi bir işten çıkarma sebebi olarak kullanılamaz.
 
PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE İŞTEN ÇIKARMA NASIL YAPILIR?
 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18-21 maddeleri gereği; herhangi bir iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi durumunda, feshin yazılı olarak bildirilmesi, feshin gerekçesinin açıkça belirtilmesi, feshe bağlı olarak ortaya çıkan yasal hakların fesih tarihinde işçiye ödenmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinin işçinin performansına dayalı olarak feshinin mümkün olabilmesi için, işçinin bu konuda savunmasının alınması, gerekiyorsa performansının izlenmesi için kendisine bir süre verilmesi esastır. Performansa dayalı fesihlerde, feshe temel oluşturan performans ölçümlerinin somut ve ölçülebilir verilere dayanması gerekecektir. Subjektif değerlendirmelere dayalı performans ölçümleri, iş sözleşmesinin feshine temel oluşturamaz. İş sözleşmesinin objektif ölçümlerden uzak performans değerlendirmelerine dayalı olarak feshi, fesih sırasında yasa ile belirlenen fesih usullerinin yerine getirilmemesi; işçinin feshin geçersizliği ve işe iade talebi ile yargı yoluna başvurması ve mahkeme sonucunda işe iade kararı ile karşı karşıya kalınması sonucunu gündeme getirebilecektir.