Özgüvenli çocuk yetiştirmenin 10 altın kuralı 12 March, 11:47'de eklendi

Çocuklarımızın özgüveni yüksek olarak yetişmesi için ebeveynlere düşen 10 altın kural...

1. 1. Evde belli konularda düzenli olaran sorumluluk almaları sağlanmalı
2. 2. Sınırların belli olduğu ve sevginin açıkça belli edildiği olumlu bir ev yaşamı sağlanmalı
3. 3. Ebeveynin çocuğundan beklentileri onun yetenekleri ve yapabilirliği ile kıyaslandığında gerçekçi olmalı
4. 4. Yaptıkları şeyler başarılıyla sonuçlanmasa bile sürekli takdir edilmeli
5. 5. Çocuğa kendi işini kendisinin yapması için fırsat tanınmalı
6. 6. Sosyal muhakemesini geliştirmek için sorunu onun adına çözülmemeli, çözüm bulmasına yardımcı olunmalı
7. 7. Başladığı işi bitirme konusunda motive edilmeli
8. 8. Kendi kararlarını verebilmesi, seçim ve tercihlerini yapabilmesi içi uygun ortamlar yaratılmalı
9. 9. Çocuk haklı olduğunda haklılığı vurgulanmalı, haksız olduğunda hataları ve nasıl düzeltebileceği konuşulmalı
10. 10. Çocuğun; duygu, düşünce ve inançlarını; açık dürüst ve başkalarının haklarını ihlal etmeden, karşısındaki kişiyi aşağılamadan, incitmeden ve ezmeye çalışmadan ifade etmesi sağlanmalıdır