Ortaya çıkan ilginç sonuç!

13 Şubat 2012 Pazartesi - 0:22 | Son Güncelleme : 13 02 2012 - 0:22

Türkiye’nin ilk 14 Şubat Sevgililer günü araştırmasında, sadece sevgililer gününü sormadık


Evlilere, nişanlılara, sevgililere ilişkilerinin başlamasından evlenme süreçlerine hatta evlendikten sonra yaşadıklarını sorduk. İzdivaç programlarından sanal ortamdaki tanışmalara bakış açılarını öğrendik. Ortaya ilginç bir harita çıktı.

38 ilde 3 bin 860 denekle yapılan araştırmada ‘Tanıyarak ve severek mi evlendiniz yoksa görücü usulüyle mi evlendiniz’ diye sorduğumuzda ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Türkiye’deki evlilerin yüzde 52,4’ü severek evlendiğini söylüyor. Bekarların yüzde 84,1’i severek evleneceğim diyor. Boşanmışların yüzde 47’si de severek evlenmiş. Evli erkeklerde ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor ve yüzde 62.4’ü severek evlendiğini söylüyor. Ancak bu rakam kadınlarda neredeyse yarıya iniyor. Çünkü evli kadınların sadece yüzde 38,6’sı aşk evliliği yaptığını söylüyor. Eğitim durumu da bu verileri değiştiriyor. Örneğin ilkokul mezunlarının sadece yüzde 26.2’si severek evlenmiş durumda. Bu oran üniversite mezunlarında yüzde 85.6’ya çıkıyor. Bölgelere göre değerlendirme yapıldığında ise Kıyı kentlerinde yani Ege, Marmara ve Akdeniz’de severek evlenenlerin ortalaması Türkiye ortalamasının üzerinde. Görücü usulüyle evlenmede ise yaş yükseldikçe oran artıyor. Örneğin 27 yaş ve altındaki evlilerin yüzde 75,1’i severek evlendim derken bu oran 44 yaş ve üzeri evlilerde yüzde 32,9’e düşüyor.

Erkekler sağlam duruyor

Araştırmada özellikle aile üyelerinin ‘eş’i seçmedeki rolü ortaya çıktıktan sonra araştırmada şu sorunun cevabını aradık “Aile büyükleri evlenirken izin vermeseydi ne yapardınız?” İşte bu sorunun cevabı ortaya ilginç bir sonuç çıkardı. Erkekler kadınlara oranla daha kararlılar. Kadınlar aile baskısı sonucunda karar değiştirmeye daha meğilli iken erkekler bu konuda çok daha istikrarlılar. Ayrıca eğitim seviyesi ve maddi gelir düzeyi arttıkça yine de evlenirdim cevapları artıyor. Buna karşın eğitim seviyesi ve maddi gelir düzeyi düştükçe vazgeçerdim cevapları artıyor. Kent, kırsal karşılaştırması yapıldığında ise şehir merkezinde yaşayanların yine de evlenirim oranları yüzde 54, kırlarda yaşayanların oranları ise yüzde 29. Kaçırma seçeneğinde ise çoğunluk kırsal alanda oranın yüksek çıkacağını tahmin eder ama sonuç farklı çıkıyor. Kaçırırdım ya da kaçardım diyenlerin şehir merkezlerindeki oranı yüzde 8,2. Kırsaldaki oran ise yüzde 3,7’ye düşüyor.

Kadın Erkek

Yine de 27,4 72,1

evlenirdim

Vazgeçerdim 58,7 16,2

Kaçardım- 2,8 7,5

kaçırırdım

İkna etmeye 11,1 4,2

çalışırdım

Bakirelik şartı

Türkiye’de bakirelik tartışmasının sonu gelmedi. Bu araştırmada da kadın mutlaka bakire mi olmalı diye sorduk. Evet diyenlerin oranı yüzde 81.5 çıktı, hayır diyenler ise yüzde 18,5’te kaldı. Cinsiyete göre değerlendirme yaptığımızda ise kadınların yüzde 78,6’sının erkeklerin de yüzde 84,2’sinin evet dediği ortaya çıktı. Eğitim düzeyi artıp yaş düştükçe ise evet diyenlerin sayısının azaldığı görüldü. Ancak sorumuz burada bitmedi. Bu sefer soruyu tersten sorduk yani “Erkekler ilk cinsel deneyimini eşleriyle mi yaşamalılar?” İşte bu soruya verilen cevaplara baktığımızda ortaya ilginç bir sonuç çıktı. Evet diyenlerin Türkiye ortalaması yüzde 55,2’ye indi. Hatta erkekler bu konuya yüzde 57,7 gibi karşı çıkarken destek ise kadınlardan geldi. Kadınların yaklaşık yüzde 68’i erkeklerin ilk deneyimlerini eşleriyle yaşaması gerektiğini savundu.

Kadın Evet Kadın Hayır Erkek Evet Erkek Hayır

Kadın bakire olmalı 78,6 21,4 84,2 15,8 Erkek eşiyle yaşamalı 68,1 31,9 42,3 57,7

İlk aşkım benim!

İnsanların belki de en büyük hayallerinden biri de ‘Sadece birini seveyim ve onunla evleneyim.” Bu hayal gerçek hayatta ne kadar geçerli. İşte bu sorunun cevabını aradık ve “Evlendiğiniz ya da evleneceğiniz kişi ilk aşkınız mı olacak?” Bu soruda da ortaya çarpıcı bir sonuç çıktı. Evli olanların yarısından fazlası ilk aşkları ile evlenmiş durumda. Bekarlarda ise ilk aşkla evlenme ümidi yok. Çünkü sadece dörtte biri böyle bir umut taşıyor. Evli kadınların yüzde 71,7’sinin eşi ilk sevdiği kişi. Bu oran erkeklerde yüzde 50,6’ya düşüyor Araştırmayı yapan Murat Gezici burada bir konuya dikkat çekiyor: “Anket düzenlenirken eşler yan yana olduğu için doğruyu söylememiş olabilir.” Bu noktaya dikkat çektikten sonra işte araştırmanın sonucu.

Evli Bekar Boşanmış Dul

Evet 61,4 18,6 17,5 49,8

Hayır 38,6 81,4 82,5 50,2

Tekrar dünyaya gelsem!

Evli çiftler arasında en çok kullanılan komplimanlardan biri de “Dünyaya tekrar gelsem yine seninle evlenirdik” klişesidir. Peki bu klişe ne kadar gerçek. Yoksa büyük bir yalan mı? İşte bu soruya verilen cevaplara baktığımızda çiftlerin yaklaşık üçte birinin pişman olduğu ortaya çıkıyor. Hatta bu soruya kadınlara oranla erkek daha fazla ‘hayır’ diyor. Şehir merkezlerinden kırsala doğru gittikçe evet oranları artıyor. Evet diyenlerin şehir merkezindeki oranı yüzde 38 iken, kırsaldaki oranı yüzde 62 oluyor. En ilginç sonuç ile sevdiğim kişiyle evlendim diyenlerde ortaya çıkıyor. Çünkü severek evlenenlerin ancak yüzde 26,5’i tekrar evlenmezdim diyor yani pişmanlık oranı neredeyse dörtte bir. Ancak görücü usulüyle evlenlerin neredeyse yarısı pişman ve oran yüzde 46,1.

İzliyoruz ama katılmıyoruz

Türk televizyonlarında son dönemde en fazla izlenen programlar arasında izdivaç programları geliyor. milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen ve evlenmek isteyen çiftleri stüdyoda izleyici önünde buluşmasını sağlayan programları mercek altına aldık. Araştırmaya katılanlara “Şu an yalnız olsaydınız, aradığınız aşkı ve sevgiyi bulmak için İzdivaç programlarına katılır mıydınız?” diye sorduk. Sadece yüzde 12.1’i evet cevabını verirken kadınların erkeklere oranla daha cesur olduğu ortaya çıktı. Ayrıca eğitim düzeyi azaldıkça ve yaş düzeyi arttıkça ‘evet’ diyenlerin oranının da arttığı dikkat çekti.

Yüzde

Evet 52,4

Belki 18,5

Hayır 29,1

Kadın Erkek Ortalama

Evet 16,8 7,4 12,1

Hayır 83,2 92,6 87,9

Evliliğe ben karar veririm

Bu soruya evlilerin yüzde 58,7’si evlendiği kişiye kendisinin karar verdiğini söyledi. Bekarlarda bu oran yüzde 88,4’e yükseldi. Cinsiyet dağılımına baktığımızda ise evli kadınlarda kendisi karar verenlerin oranı yüzde 48,1. Her iki kadından sadece biri kendi karar vermiş. Erkeklerde ise bu oran yüzde 76.9. Bu veriye göre evleneceği kişiyi erkekler kendisi seçiyor. Yaş eğimine bakıldıkça, yaşlıların kendi başlarına karar vermedikleri ortaya çıkıyor. Eğitim düzeyi yükseldikçe de kendi karar vereceklerin sayısı artıyor. Dikkat çeken başka bir konu anne etkisi. Çünkü eş seçiminde anneler babalardan daha etkili.

Evleneceğiniz kişiye kim karar verdi

Kadın Erkek

Kendim 48,1 76,9

En büyük akraba 12,1 5,7

Anne 23,4 11,5

Baba 16,4 5,9

ETİKETLER

0