Ortalama yaşam süresi 5,5 yıl uzadı

AA |  05 Nisan 2019 Cuma - 16:34 | Son Güncelleme : 05 04 2019 - 16:34

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde ortalama yaşam süresinin 5,5 yıl uzadığını, kadınların ortalama yaşam süresinin de erkeklerden daha uzun olduğunu açıkladı.


Örgütün, yayımladığı "Dünya Sağlık İstatistikleri" raporuna göre,  2000-2016 arasında ortalama yaşam süresi 5,5 yıl artarak, 66,5'ten 72'ye  yükseldi.
 
  Ortalama yaşam süresinde kişi başına düşen gelir, belirleyici rol  oynamaya devam ederken, düşük gelirli ülkelerdeki ortalama yaşam süresi yüksek  gelirli ülkelere göre 18,1 yıl daha düşük.
 
  
2019'da 73 milyonu erkek, 68 milyonu kız 141 milyon çocuğun doğmasının  öngörülen raporda, erkeklerin ortalama 69,8, kızların da 74,2 yıl yaşayacağı  tahmininde bulunuldu.
 
DSÖ'nün raporunda, son 16 yılda özelikle Sahra Altı'nda olmak üzere  sıtma, kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı ilerleme kaydedildiği için 5  yaş altı çocukların ölüm oranlarında çarpıcı düşüş olduğu kaydedildi.
 
  
Afrika'yı etkisi altına alan AIDS ile mücadelede gelinen nokta yaşam  süresinin artmasını sağlarken, tüm ilerlemelere rağmen gelişmiş ve gelişmekte  olan ülkeler arasındaki ortalama yaşam süresi arasındaki ciddi fark varlığını  korudu.
 
  
Kadınlar daha uzun yaşıyor
 
 Küresel intihar oranı 2016'da erkeklerde kadınlara göre yüzde 75 daha  fazla gerçekleşirken, trafik kazalarında yaralanan erkeklerin sayısı kadınların  iki mislinden fazla oldu.
 
Ülkeler arasında ortalama yaşam süresi Japonya'da 84, İsviçre'de 83  ile en yüksek olarak dikkati çekerken, Lesotho ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi  ülkelerde ise ortalama 52-53 yıl olarak gerçekleşti.
 
İç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'de 2000 yılında 73 olan ortalama yaşam  süresi ise 2016'da 63,8'e düştü.
 
İlk defa cinsiyete dayalı ortalama yaşam süresinin ele alındığı  raporda, başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere kadınların erkeklere göre daha uzun  yaşadığının altı çizildi.
 
Raporda kadınların, erkeklere göre sağlık hizmetlerine erişiminin daha  yüksek oranda gerçekleştiği, erkeklerin önlenebilir ve tedavi edilebilir bulaşıcı  olmayan hastalıklarla, trafik kazalarından ölme olasılığının kadınlara göre daha  fazla olduğu kaydedildi.
 

ETİKETLER