Ödemeler ertelendi! Resmen duyuruldu...

25 Ocak 2021 Pazartesi - 8:30 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 10:38

Yüz binlerce kişi ve iş yerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. O ödemeler ertelendi. Bakanlık ertelemeyi örneklerle açıkladı. Uygulama bugün başladı... Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi


 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan  Kovid-19 salgınına ilişkin Türkiye'de İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler  kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara  verilmesi/faaliyetlerinin tamamen durdurulması kararlaştırılan iş yerlerinin  olduğu sektörlerdeki mükellefler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "mücbir sebep"  hükümlerinden faydalandırılacak.
 
 Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler  kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara  verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen iş yerlerinin  olduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 ila alınan  karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında  mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu.  Söz konusu ana faaliyet alanlarının tespitinde, bugün itibarıyla vergi  dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacak.
 
Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla  belirlenen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu  sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi  halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının belirlenmesinde ana  faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacak.
 
 Vergi ödevlerinin ertelenmesi
 
Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflere ilişkin kanuni  verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken  muhtasar beyannameler (Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve KDV   beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içinde  oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile  aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken  "elektronik defter beratları" ile e-defterler ve bunlara ilişkin berat  dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri, mücbir sebep halinin sona  ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar ertelendi.
 Beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin,  beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere, bunların verilmesi  gerektiği ayı izleyen aydan itibaren, sırasıyla her bir dönem için takip eden  ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulundu.
 Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim  verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim  verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihin içinde  bulunduğu döneme ilişkin KDV beyannamelerinin verileceği son gün dikkate  alınacak. Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep  dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin muhtasar ve prim Hizmet  Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu  beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin  ertelenmesi için geçerli olacak.
 
BAKAN ELVAN: VERGİLERİ BUGÜN YAYINLADIĞIMIZ TEBLİĞLE ERTELEDİK
 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçici süreliğine  faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerinin Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlanan tebliğle ertelendiğini bildirdi. Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, bugün Resmi  Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne ilişkin değerlendirmede  bulundu. Tebliğle Kovid-19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı  tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin  vergilerinin ertelendiğini belirten Elvan, şunları kaydetti:
"Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe,  elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme  havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık  2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına aldık. Bahse konu mükellefler tarafından  mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar  beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona  ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar uzatıldı."
 
Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da konuya ilişkin Twitter  hesabından paylaştığı mesajında, "Pandemi süresince iş yerleri kapalı kalan  esnafımızın, sanatkarımızın ve tacirimizin talepleri arasında yer alan ve yakinen  takip ettiğimiz bazı vergi ödemelerinin ertelenmesi hususundaki düzenleme,  bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
 
 
 
İŞTE O DÜZENLEME
 
MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalar bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
 
Yasal düzenlemeler
 
MADDE 2 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde mücbir sebep halleri sayılmış, 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığının, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
 
(2) 213 sayılı Kanunun 111 inci maddesinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının, mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin, anılan Kanun kapsamında olup ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile anılan Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azami bir yıl süreyle uzatmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
 
İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi
 
MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/12/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.
 
(2) Birinci fıkrada bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır.
 
(3) Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınır.
 
Vergi ödevlerinin ertelenmesi
 
MADDE 4 – (1) 3 üncü madde kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.
 
(2) Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihinin içinde bulunduğu döneme ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınır.
 
Örnek: Gelir vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan Bay (A), İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle bu Tebliğ uyarınca mücbir sebep halindedir. Alınan karar uyarınca Bay (A)’nın faaliyetine 5/3/2021 tarihinde tekrar başlamasının uygun görülmesi durumunda, beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.
 
Bay (A)’nın mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021 tarihinde sona ereceğinden; 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecektir.
 
Söz konusu tarihe kadar verilen katma değer vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için 30/6/2021,  2021/Ocak dönemi için 2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olacaktır.
 
Diğer hususlar
 
MADDE 5 – (1) Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.
 
Yürürlük
 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.