Mübaşir alımı yapılacak! Mübaşir alımı şartları nelerdir, mübaşir nasıl olunur? Adalet Bakanlığı mübaşir alımı 2021 ne zaman?

22 Şubat 2021 Pazartesi - 12:06 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 12:06

Adalet Bakanlığı mübaşir, infaz koruma memuru, zabıt katibi ve psikolog alımı ile ilgili son dakika açıklaması Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den geldi. Bakan Gül yaptığı açıklamasında 13 bin 202 yeni personel alınacağını duyurdu. Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekiyordu. Peki, mübaşir alımı şartları nelerdir, nasıl mübaşir olunur? Mübaşir alımı 2021 ne zaman? Mübaşir alımı detayları…


Adalet Bakanlığı mübaşir alımı yapılacağını duyurdu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ‘Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz.’ dedi. Mübaşir alımı şartları nelerdir, mübaşir nasıl olunur? Adalet Bakanlığı mübaşir alımı 2021 ne zaman? Mübaşir alımı hakkında merak edilenler…

ADALET BAKANLIĞI MÜBAŞİR ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ‘İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz.’ dedi. Başvuru tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yayımlanan son ilanda istenilen genel şartlar şu şekildeydi:

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya  askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; 

Merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak; teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak

Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için ; 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

MÜBAŞİR OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Alımlar ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Ancak alım şartlarını merak edenler için daha önce istenen genel başvuru şartlarına yer verdik.

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

KPSS'den en az 70 puan almak.