Mobbing nedir? Hangi davranışlar mobbing sayılır?

25 Ocak 2019 Cuma - 10:17 | Son Güncelleme : 25 01 2019 - 17:16

Çalışma hayatını kimileri için bir kabusa döndüren mobbing kavramı, işçilerin sözleşmelerini haklı nedenlerle derhal feshetmelerine imkan vermektedir. Peki mobbing tam olarak nedir, hangi hareketler mobbing kapsamına girer? İşte mobbing kavramı ile ilgili tüm merak edilenler ve Yargıtay'ın mobbing tanımı...


Mobbing kavramı oldukça tartışmalıdır çünkü sınırları yasada tam olarak çizilmemiştir. İş Kanunu'nda "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri" başlığında bazı durumlar tanımlanmış olsa da mobbing bundan biraz daha farklıdır.

MOBBİGN NEDİR?

Borçlar Kanunu da İşçinin kişiliğinin korunması başlığı altında şöyle bir hükme yer verir: "İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir."

DETAYLI TANIMI YARGITAY YAPTI

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/15971 Esas 2014/19538 Karar ve 26.06.2014 tarihli kararında ise mobbing'in tanımı detaylı şekilde yapılmıştır.

"Mobbingin meydana gelebilmesi için bir işçinin hedef alınarak, uzun bir süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre de mobbing; <bir veya bir grup işçiyi sabote etmek için yapılan, zalimce, kötü niyetli, intikamcı, aşağılayıcı ve eleştirici tavırlarla kendini gösteren davranış biçimi> şeklinde tanımlanmaktadır.

Mobbingde, hedef alınan kişinin şerefine, kişiliğine, karakterine, inancına, değerlerine, yeteneklerine, tecrübelerine, birikimlerine, düşüncelerine, etnik kökenine, yaşam biçimine, kültür vb. yönlerine topluca bir saldırı söz konusudur. Bu saldırı, dedikodu ve söylenti çıkarma, iftira atma, toplum önünde küçük düşürme, hafife alma, karalama, kötüleme ve yok sayma gibi kişiyi zihinsel, ruhsal, fiziksel ve bedensel olarak etkileyebilecek eylemlerle yapılmaktadır."