Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları!

07 Eylül 2021 Salı - 8:59 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 8:59

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alacak. İlan Resmi Gazete'de yayınlandı. Başvurular 7 Eylül'de İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte sürekli işçi alımı başvuru şartları!


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile sürekli işçi alacak. Başvurular 7 Eylül'de başlıyor. Peki, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte sürekli işçi alımı başvuru şartları! 
 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, bakım onarım hizmetleri kadrolarında sürekli işçi alacak. 
 
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07 Eylül 2021 tarihinden
itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak. İlan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacak. 
 
BAŞVURU ŞARTLARI!
 
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 
AÇIKLAMALAR
 
1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 
2. Askerlik ile ilişiği olmamak,
 
3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 
4. Her aday durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.er aday,
 
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
 
6. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 
7. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı
tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 
NOTER KURA İŞLEMLERİ 
 
Noter kura çekimi 16.09.2021 günü saat 14:00'da Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. 
 
Sözlü Mülakat Tarihleri:
 
Güvenlik Hizmetleri : 29 – 30 Eylül 2021
Temizlik Hizmetleri : 01 Ekim 2021
Bakim ve Onarım Hizmetleri : 01 Ekim 2021