Gazetevatan.com » Çalışan Hakları » 5 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte yıllar önce emekli olmanın formülü...

5 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte yıllar önce emekli olmanın formülü...

Türkiye’de milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıkladı. 5 yıl erken emeklilik, ücretsiz izin, doğum borçlanması, emzirme ödeneği, evlilik ve kıdem tazminatı… Hamile olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede kadınlar nasıl çalışır? Ne kadar emzirme ödeneği alırlar? Erken emekliliğin şartları nelerdir? Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Uzmanı yazarımız Dr. Cahit Evcil yazdı, işte emekçi kadınların çalışma hayatında sahip oldukları hakları…

5 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte yıllar önce emekli olmanın formülü... SÜT İZNİ VE ÜCRETLERİ!
Düzenlemeye göre haftalık 45 saatlik çalışma süresinin yarısı ücretsiz izinde geçirilebilecektir. Önemle belirtelim ki, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkının kullanılması halinde ayrıca süt iznine ilişkin hükümler uygulanmaz.
Yukarıda belirtilen  haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince işçiye yarım çalışma ödeneği ödenmektedir. İşçinin bu ödenekten yararlanabilmesi için;
1- Adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda, en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
2- Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışması,
3- Doğum ve evlat edinme sonrası, analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma “doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi” ile başvurması gerekmektedir.