Gazetevatan.com » Çalışan Hakları » 5 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte yıllar önce emekli olmanın formülü...

5 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte yıllar önce emekli olmanın formülü...

Türkiye’de milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıkladı. 5 yıl erken emeklilik, ücretsiz izin, doğum borçlanması, emzirme ödeneği, evlilik ve kıdem tazminatı… Hamile olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede kadınlar nasıl çalışır? Ne kadar emzirme ödeneği alırlar? Erken emekliliğin şartları nelerdir? Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Uzmanı yazarımız Dr. Cahit Evcil yazdı, işte emekçi kadınların çalışma hayatında sahip oldukları hakları…

5 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte yıllar önce emekli olmanın formülü... Değerli okurlarım, bu gün 1 Mayıs…Tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bu önemli gündeki yazımızı emekçi kadınlarımıza ayırdık. Emekçi kadınlarımıza çalışma mevzuatında tanınan haklar yazımızın konusunu oluşturuyor. Anayasanın 50’nci maddesine göre; kimse cinsiyetine uygun olmayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Anayasanın bu düzenlemesi karşısında biyolojik ve fizyolojik farklılıkları nedeniyle kadınların, genç ve çocuk işçilerin çalışma hayatında korunmasına yönelik olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda pozitif ayrımcılıklar yapılmıştır. Gelin öncelikle İş Kanununda yapılan düzenlemelere bir göz atalım.