Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Ve kabul edildi!

AA |  25 Haziran 2020 Perşembe - 15:12 | Son Güncelleme : 25 06 2020 - 15:30

Kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi İçişleri Komisyonunda kabul edildi.


 İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine  atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması  hükümlerinin yeniden düzenlenmesini içeren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv  Araştırması Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi. 
 
Teklifle, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve  elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler, kimler hakkında  yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu  bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma  yapacağı, değerlendirme komisyonu, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve  silinme süreleri yeniden düzenleniyor.
 
Buna göre, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde  edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği Değerlendirme  Komisyonu oluşturulacak.
 
 Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar
 
Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın  ilk kez veya yeniden memuriyete ve kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak.  Teklifte, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar şu  şekilde sıralanıyor:
 
"Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi  olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış  menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin  bulunduğu gizlilik dereceli birimler,
 
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet,  sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli,
 
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,
  
Üst kademe kamu yöneticileri,
 
 Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına  tabi tutulan kişiler,
 
Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis,  hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler."
 
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kapsamı
 
Teklifle, arşiv araştırmasının kapsamı ile güvenlik soruşturması  kapsamında bakılacak konular da yeniden düzenleniyor. Arşiv araştırması, kişinin  adli sicil kaydının, kişinin kolluk kuvvetlerince halen aranıp aranmadığının,  kişi hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığının, kişi hakkında  kesinleşmiş mahkeme kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri  kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan  soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, hakkında kamu görevinden  çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının mevcut  kayıtlardan tespit edilmesini kapsayacak.
 
Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasındaki konulara ilave olarak  kişinin; görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat  ünitelerindeki olgusal verilerinin, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla  ilişiğinin, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem  birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve  kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle  yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesini içerecek.