Gazetevatan.com » Çalışan Hakları » Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Haftalık izin ileri bir tarihe ertelenemez

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Haftalık izin ileri bir tarihe ertelenemez

Çalışan milyonlarca kişi sahip olduğu hakları tam olarak bilmiyor. Haklarını bilmediği için istismar edildiği durumlarda da kanuni yollara başvurmuyor. Çalışanların yasalarla belirlenen çalışma süresi haftalık 45 saati geçemez. Bazı istisnai durumlarda bu sürenin üzerine çıkılsa da bunu işçinin rızası ve fazla mesai ücretinin verilmesi ile mümkün olabilir. Ayrıca çalışanların hiçbir şekilde haftalık izinleri ellerinden alınamaz. Çalışanların haftada bir 24 saat dinlendirilmesi zorunludur.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Haftalık izin ileri bir tarihe ertelenemez Kanunlara göre işçiler haftada bir en az 24 saat dinlendirilmek zorunda. İşçi bu haktan kendi rızasıyla bile vazgeçemez. İşverenler de, “Ücretini fazla fazla veriyorum” diyerek işçisini hafta tatili vermeksizin sürekli çalıştıramaz. İş yoğunluğu gerekçesiyle de haftalık tatil ileri bir tarihe ertelenemez.