Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli er alacak! İşte MSB sözleşmeli er başvuru kılavuzu ve başvuru şartları!

06 Eylül 2021 Pazartesi - 16:06 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 16:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı yapacak. MSB sözleşmeli er başvuru kılavuzunu yayınladı. İlan, MSB sayfasından yayımlandı. Peki, MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli er başvuru şartları ne? İşte MSB sözleşmeli er başvuru kılavuzu!


Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. MSB'den yapılan açıklamaya göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı yapacak. Bakanlık, sözleşmeli er başvuru kılavuzunu yayımladı. Peki, MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli er başvuru şartları ne? İşte MSB sözleşmeli er başvuru kılavuzu!
 
MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştirecekler. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edecekler.    
 
Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecek. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacak.
 
Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecek.    
 
Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmekle sorumlu olacak.   
 
Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacak. 
 
SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
 
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.  Başvuru Koşulları:   
 
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,    
 
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,   
 
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),  Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar),   
 
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak, 
 
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,    
 
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;     
 
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,     
 
(b)  Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,     
 
(c)  22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,       
 
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,    
 
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,  
 
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,  
 
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,     
 
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),    
 
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı  Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,   
 
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.