Milli Saraylar bünyesinde danışmanlık ve ihtisas komiteleri kurulacak

AA |  11 Kasım 2019 Pazartesi - 7:34 | Son Güncelleme : 11 11 2019 - 7:34

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar,  müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür  varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım, onarım, restorasyon ve koruma  hizmetlerinin bilimsel açıdan değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan Milli  Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun yanı sıra Başkanlık bünyesinde  danışmanlık ve ihtisas komiteleri de kurulabilecek.
 
Kararnamede, kurul üyeleri ile danışmanlık ve ihtisas komitesi  üyelerine ödenecek ücretler de belirlendi.
 
Bu kapsamda ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için Milli  Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyelerine 9 bin, danışmanlık komitesi  üyelerine 7 bin 500 ve ihtisas komitesi üyelerine 6 bin gösterge rakamının memur  aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek.
 
Yapılan bir başka düzenleme ile Milli Saraylar'a bağlı Müzecilik ve  Tanıtım Dairesi Başkanlığının görev alanına geleneksel el sanatlarının  sürdürülmesine yönelik faaliyetler de eklendi.
 
Güvenlik ve emniyet hizmetlerine ilişkin düzenleme ile Milli Saraylar  İdaresi Başkanlığının yönetim ve sorumluluğunda bulunan saray, köşk, kasır,  müzeler ve tarihi fabrikalar ile bina ve tesislerin iç güvenliği Başkanlık  tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlık tarafından, dış  güvenlik ve emniyet tedbirleri ise bulundukları ildeki kolluk kuvvetleri  vasıtasıyla valiliklerce sağlanacak.