Gazetevatan.com » Yazarlar » Tüm devlet borçlarına yapılandırma

Tüm devlet borçlarına yapılandırma

07 Ağustos 2016 Pazar


Vergi ve SGK prim borçları olan kişilerin borçlarına yeniden yapılandırma hakkı getiriliyor. ‘Vatan için feda’ diyen millete, hükümetin destekleri hız kesmeden devam ediyor. Hükümetin üzerinde çalışmış olduğu kanun tasarısının ana gerekçesi, ülkeye yatırımın desteklenmesi, borç yükünün hafifletilmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik olacak. Böylelikle;

-Özel sektörün kamuya olan borç yükü hafifletilecek, borçlara taksitlendirme imkı getirilecek.

-Vergi incelemesinde olan konuların yargıya intikal etmeden çözümlenmesi sağlanacak.

-Vergilemede öngörülebilirliğin arttırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması amaçlanacak.

-İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, 6552 Sayılı Torba Kanun ile borçlarını yapılandırıp ödeyemeyenler de tekrardan bu haktan faydalanarak borçlarını taksitlendirebilecekler.

Kapsama giren borçlar

Peki hangi borçlar yapılandırılacak?

-Vergiler ve vergi cezaları

-Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı

-Gümrük vergileri ve idari para cezaları

-Sigorta primleri

-Topluluk sigortası primleri

-Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı

-İşsizlik sigortası primi

-Sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar.

Peşin ödeyene indirim

Vergi, SGK prim borcu, SGDP borçları ve GSS borçları dahil tüm kamu borçlarının belirtilen kanunla birlikte yapılandırılması amaçlanmaktadır. Kanun kapsamında, 30/06/2016 tarihi ve öncesindeki borçlar yapılandırmadan faydalanacaklardır. Yapılandırma kapsamında müracaat eden borçluların gecikme zammı ve tescil faizlerinden vazgeçilerek Yİ-ÜFE oranında tekrardan hesaplama yapılarak bir ödeme tablosu çıkarılacak. Yapılandırma kapsamında değerlendirilen borçlar için en fazla 18 eşit taksit öngörülmektedir. Ayrıca borcunu peşin olarak kapatanlar içinde yüzde 50 indirim uygulanacaktır.

Yapılandırmalar, 30 Haziran da dahil, bu tarihten önceki dönemi kapsayacak. Kesinleşmiş kamu alacakların asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmeyecek. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek. Askerlik, seçim, nüfus, trafik, karayolu taşıma, RTÜK idari para cezalarının tamamı ile bunların dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı, bunlara bağlı fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplama yapılacak. Alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde hesaplanan bu tutarın ödenmesiyle, faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammından vazgeçilecek.

Hak kaybı olacak

Başvuruda bulunan borçlular, sigorta primlerini bir takvim yılında 2’den fazla kez vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idarelerine bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan; SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini ise 4’üncü aydan başlamak üzere 2’şer aylık dönemler halinde 18 taksitte ödeyebilecek.