Gazetevatan.com » Yazarlar » 45 yaş altı herkes 2 ay BES’li oluyor

45 yaş altı herkes 2 ay BES’li oluyor

03 Ağustos 2016 Çarşamba

Zorunlu BES, 1 Ocak 2017’de başlıyor. 45 yaşın altındaki çalışanların maaşından yüzde 3 kesilecek. Çalışan isterse 2 ay sonra parasını alıp, BES’ten ayrılabilecek


Hükümetin vatandaşların tasarruflarını artırması için üzerinde çalıştığı zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hayata geçiyor. OHAL kapsamında jet hızıyla sunulan kanunlardan biri de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Meclis’e gönderildi.

 

Hükümetin hazırladığı taslağa göre sisteme katılım otomatik olacak. 45 yaşın altındaki tüm çalışanlar sisteme mecburi olarak dâhil edilecek. Maaşlardan en az 2 ay boyunca asgari 50 lira zorunlu kesinti yapılacak. Türkiye’de 45 yaşın altında ve bugüne kadar özel şirketlerin yaptığı BES’e dahil olmayan 12 milyon kişiyi kapsayacak düzenleme ile 6 ayın sonunda 7.2 milyar liralık kaynak elde edilecek.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, daha önce zorunlu BES’le ilgili yaptığı açıklamada çalışanların maaşlarından her ay 100 lira kesintinin planlandığını belirterek, “Çalışanlar isterse 6 ay sonra sistemden çıkabilecek” demişti.

1.000 TL devlet katkısı

- Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış, ücret karşılığı çalışan tüm sigortalılar sisteme dahil edilecek. İşverenler sisteme katkı yapmayacak.

- Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3’üne karşılık gelen tutar olacak. Bu oranı 2 katına kadar artırmaya, yüzde 1’e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

- Bu tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü, işveren tarafından şirkete aktarılacak. İşveren, katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa, çalışanın birikiminde oluşan kayıptan sorumlu olacak.

- Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecek

- Asgari ücretliler dahil çalışanlar zorunlu olarak sisteme dahil edilecek.

- Aylık katkı payları işverenler tarafından çalışanın maaşından kesilecek.

- Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 işgünü içinde çalışana iade edilecek.

- Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumlu olacak.

- Cayma hakkını kullanmayan çalışan, belirlenecek hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilecek.

- Bu madde kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı varsa, çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacak.

- Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilecek; talep etmezse emeklilik sözleşmesi sonlandırılacak.

- Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus 1.000 TL ilave devlet katkısı sağlanacak.

- Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.

- İşverenin yükümlülüklerine ve yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde, her bir işçi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari para cezası uygulanacak.

- Düzenleme, 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek.