Gazetevatan.com » Yazarlar » Yıllık izinleri bayramla birleştir turizmi kurtar

Yıllık izinleri bayramla birleştir turizmi kurtar

24 Nisan 2016 Pazar


Yaz kapıda, bahar sıcakları bile bunaltmaya başlarken bir de malum birkaç ay sonra uzun Ramazan günleri çalışma hayatını zorlayacak. Hal böyle olunca her çalışanın, ”ruhen ve bedenen dinlenmek için” beklediği yıllık izinler konusu raflardan önümüze gelecek. Bir de geçtiğimiz hafta içinde Meclis’e gelen kanun tasarısına yıllık izin kullanımında değişiklik öngören madde eklenince, işçi-işveren arasında uyuşmazlıklara sebep olan yıllık izin konusunu ele almanın vaktidir diyerek haklarınızı anlatmaya çalışalım.
 
4857 sayılı İş Kanun’un 53 üncü maddesine göre; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
 
- 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden
 
- 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden
 
- 15 yıl ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz…
 
Yıllık izin hesabında, işyerinde ilk işe girilen tarihe göre yıllık dönemlerin tamamlanmasına dikkat edilir. Örneğin,1 Haziran günü işe başlayan bir işçinin yıllık izin hakkı her yıl 1 Haziran günü başlar. 1 Haziran 2015 tarihinde işe başlayan işçi, ilk defa 1 Haziran 2016 günü yıllık izne hak kazanır.
 
Şimdi ne değişecek?
 
4857 sayılı Kanun’un 56 ıncı maddesine göre; İzin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en çok 37e bölünebilir. Örneğin, 14 gün izin hakkı olan bir çalışan için izin kullanımı için formül ancak şu şekilde olabilir: İşveren işçisinin izinlerini 10 gün, 1+3 veya 2+2 iş olmak üzere azami 3 bölümde kullandırabilir ve bir bölümü 10 işgününden az olamaz. Kanun tasarısı bu haliyle yasalaşırsa, yıllık izinlerin kullanım kriteri değişecek.
 
Yıllık izinler bugün itibarıyla en fazla 3’e bölünüp bir bölümü 10 günden az olamazken, değişiklik sonrası yıllık izinler 5’e bölünebilecek ve bir bölümü 6 günden az olamayacak. Dolayısıyla, değişiklik sonrası 14 günlük yıllık izin hakkı olan işçi iznini, 6 gün, 1 gün, 1 gün, 1 gün, 5 gün şeklinde kullanabilecek.
 
Bu değişikliğin amacı, genel tatil ve ulusal bayram günlerinin öncesinde ve sonrasında tatil olmayan günler için işçilerin yıllık izin kullanarak tatili uzatma imkanı sağlamak. Diğer bir deyişle kan kaybeden turizm sektörüne suni teneffüs…
 
İşçinin, izin süresine rastlayan pazar günleri ile ulusal bayram ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz ve kesin suretle izne ilave edilir. 14 gün izne çıkan bir işçinin izin süresi içine rastlayan 2 pazar günü ile birlikte 16 gün izni olur. Yıllık izin hesabında, yaşlılara ve gençlere istisnai ayrıcalık tanınmıştır. Belirtilen yıllık izin sürelerinin dışında;
 
18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamayacaktır.
 
İzinde çalışmak yasaktır
 
İzin sürelerinin en önemli amacı,çalışma dönemi boyunca efor sarfeden işçilerin dinlenmeleri, moral ve beden enerjisini toplayıp yeniden iş başı yapmalarıdır. Bu sebeple yıllık ücretli izin süresince, çalışanların başka iş veya işyerlerinde çalışmaları da yasaktır. Şayet,yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret,işveren tarafından geri alınabilir. Ayrıca, işveren isterse bu personelin hizmet akdini, 4857 sayılı iş Kanunu’nun 25/II-(e) bendi uyarınca tazminatsız olarak feshedilebilir.
 
Sabırsızlıkla yıllık izinlerine bekleyenlerin güneşli ve huzurlu günlerde geçen izin günleri olsun. E malum hepimiz tatil için çalışıyoruz….