Gazetevatan.com » Yazarlar » Çalışma hayatında bu yıl neler değişecek?

Çalışma hayatında bu yıl neler değişecek?

03 Ocak 2016 Pazar


Seçim vaatlerinin havalarda uçuştuğu, son düzlükte çalışma bakanının değiştiği, asgari ücret kelimesinin en çok prim yaptığı, iş kazalarının yine durmak bilmediği koca bir yılı ve çalışma hayatını geride bıraktık. Durum böyle olunca; 2016 yılına yeni hükümetin eylem planıyla başlatmak en doğrusu olacak gibi…
 
Kadın sigortalılardan gençlere, istihdama, yatırım teşviklerine, ekonomik vaatlerden sosyal yardımlara kadar hızlandırılmış turumuzda 2016’da çalışma hayatında hangi değişikliklerin var olacağı planını ele alalım;
 
- Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık ilave 1.200 TL verilecek.
 
- Emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafımızın emekli aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi kaldırılacak.
 
- 65 yaş aylığı alan yaşlılarımızın kimin yanında yaşarsa yaşasın, maaşlarını almaları ve maaşlarında kesinti ve duraksama olmaması sağlanacak.
 
- Muhtarların 950 TL olan maaşı 1.300 TL’ye yükseltilecek. Polislerin ve uzman erbaşların 2 bin 200 olan ek göstergeleri 3 bine çıkarılacak, polislerin emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 artırılacak.
 
- Astsubay emeklileriyle ilgili sorun giderilecek.               
 
- Esnafımıza düşük faizli kredi uygulamasına devam edilirken, 30 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek.
 
- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin TSE ve patent belgelerinin maliyetlerinin devlet tarafından karşılanması sağlanacak.
 
- 2016 yılı Şubat ayında 30 bin öğretmen ataması yapılacak.
 
- Konut hesabı uygulaması başlatılacak.
 
- Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.
 
- Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirmek üzere Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılacak.
 
- Çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmî süreli çalışma hakkı tanınacak.
 
- Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay faydalanmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.             
 
- Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçerlerin çocuklarının okullaşmasına yönelik tedbirler alınacak.
 
- 51 ilimizde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılarak mevcut uygulama devam ettirilecek.
 
- Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin TL’ye kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak.
 
- Sosyal destek alan vatandaşlarımızdan istihdam edilenlerin işveren sigorta primi desteklenecek.
 
İlk kez işe giren gencin 1 yıllık maaşı devletten
 
Gençler için uygulanacak vaatler şöyle:
 
- Kendi işini kurmak isteyen gençlere 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek verilecek. Gençlere 100 bin lira kredi desteği verilecek, bu krediye Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkânı sağlanacak.
 
- İlk kez iş bulan gençlerin ücretinin 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanması sağlanacak. Genel sağlık sigortası prim borçları sıfırlanacak.
 
- Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını özendirici tedbirler alınacak.
 
- Lise veya üniversite mezunu gençlerin genel sağlık sigortası giderlerinin 2 yıl gelir testi yapılmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanması sağlanacak.        
 
- Yeni iş kuran gençlerimize üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanacak.