Gazetevatan.com » Yazarlar » Kadın sigortalıları neler bekliyor?

Kadın sigortalıları neler bekliyor?

29 Kasım 2015 Pazar


Ülkemizin 1945 yılından itibaren geçmiş olduğu ‘Çok Partili Sistem’ partiler arasında rekabet, vaat ve çalışma hırsını da şüphesiz beraberinde getirdi. Ancak, belirtilen durumda millet olarak tek iyi yaptığımız şey ‘boş vaatlerin” hayata geçmesini beklemek oldu. Hemen herkesin hatırlayacağı üzere henüz geçtiğimiz aylarda sokaklarda bangır bangır sloganlarıyla gördüğümüz siyasi partilerin, kadınlar üzerinden oy toplama savaşlarını izledik.

AK Parti “Kadınların Yanında”, CHP “Güçlü Kadın, Güçlü Toplum”, MHP “Ülkenin Geleceği”, HDP “Özgür Kadınlar” başlıklarıyla kadınlarla ilgili vaatlerini sıraladı.

Üzücü olanı hatırlatmakta fayda var; Türkiye’de yapılan araştırmalar sonucu yerine getirilmeyen vaatler yüzde 60 oranında. Geriye kalan yüzde 40’lık kısımda sizin ihtiyacınız olan değil, meclisin gündeminde olan ve kabul edilen yasalar çıkarılmış durumda. Vaatlerse şöyle:

- Kadın çalışan ve girişimci sayısı artırılacak.

- Kadın girişimcilerin 100 bin liraya kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkânı sağlanmaya devam edilecek.

- Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen süreler, memuriyet kıdeminde değerlendirilecek.

- Çalışan kadınlara doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı ve çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanınacak.

- Mevsimlik tarım işçileri ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay faydalanmaları sağlanacak.

- Erken evliliklerin önlenmesi için aileye yönelik eğitim hizmetlerinin yaygınlığı ve etkinliği artırılacak.


Türkiye’de 1950’lerde kadının istihdama katılım oranı yüzde 80-85 iken bugün bu oran yüzde 35 civarında.

Yeni düzenleme

Kadınların karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerinin artırılmasını, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılarak istihdamlarının artırılmasını, sosyal güvencelerinin sağlanmasını ve kadın girişimci sayısının artırılmasını temel hedefleri olarak belirleyen AK Parti, bunlara ilişkin pek çok yeni düzenlemeye imza atacak.

İşte hayata geçecek düzenlemelerden bazıları:

- Kadın istihdamına yönelik getirilen teşvikleri sürecek.

- Kadın girişimcilere 100 bin TL’ye kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkanı sağlanacak.

- Kadınların iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştıracak çalışma modelleri oluşturulacak.

- Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay faydalanmaları sağlanacak.

- Çalışanların ve işverenlerin kadın-erkek fırsat eşitliği bilincini güçlendirmeye yönelik farkındalık oluşturucu programlar artırılacak.

- Kadın girişimciliğini daha fazla teşvik etmek için, piyasa eğilimleri, mevzuat, ihracat ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti verecek kurumsal mekanizmalar oluşturulacak.

- Kadın Girişimciliği Programı hazırlanarak uygulamaya konulacak ve kadınların iş hayatına atılmaları kolaylaştırılacak.

- İşçi ve memur tüm çalışan kadınlara, doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı ve çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma tanınacak.

- Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirmek üzere Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu’nda değişiklikler yapılacak.

- Memurların sahip olduğu doğuma bağlı izin ve hakların, İş Kanunu’na tabi çalışanlarla uyumlulaştırılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

- Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesi sağlanacak.

- Meslek kursuna katılan kadınların çocukları için oyun odaları kurulacak.

- Doğum yapan annelere altın hediyesi devam edecek.

- Kaliteli ve hesaplı kreş imkânları yaygınlaştırılacak.

- Belediyelere kreş açma zorunluluğu getirilecek.