Gazetevatan.com » Yazarlar » Patron, işçi çıkarma çalışma ödeneği iste

Patron, işçi çıkarma çalışma ödeneği iste

09 Eylül 2018 Pazar


Maliyetler arttı, üretim yapan fabrikalarda işçiler yine masraf olarak görülmeye başlandı. İşçi çıkarmaların başladığı konuşuluyor. Biz de diyoruz ki; “Ey patronlar işçinizi çıkartmayın. Alternatifiniz var. Devletin sunduğu kısa çalışma ödeneğine müracat edin”
 
Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konumda potansiyel yatırım pazarının en değerli yerinde. Siyasi yaptırımlar neticesinde ekonomik olarak sarsıntılar yaşanıyor olsa da güçlü hükümet yapısı ile minimum zararla bu kriz aşılacak başka yolu yok. Mevsimlik etkiler nedeniyle bölgesel işsizlik oranlarının artış göstermesi kurda yaşanan artışlarla birlikte merkez şehirlere doğru kaymaya başladı. İşverenler kur üzerindeki dalgalanmalarda yaşanan kayıpları ve artan faiz oranlarına giderlerin kısılması yönünde eylem göstererek dönemi atlatma çabasındalar.
Sendikalaşma oranın düşmesiyle birlikte birçok büyük fabrika taşeron personel alma yönüne gitti. Sendika kapsamında bulunmayan işçilerin çalışma hayatları da ne yazık ki pamuk ipliğinde…
En ufak bir krizde ilk öncelik taşeron işçilerin azaltılması ile başlıyor. 
İşçi ödemeleri, SGK primleri ve vergiler devreye girince masrafların azaltılması için ilk çare işçi sayısının düşürülmesi oluyor.
 
Bu projeyi unutmayın
 
Hükümet olası bir kriz durumunda piyasaların minimum zararla durumu kurtarması adına ‘Kısa Çalışma Ödeneği Projesi’ni hayata geçirmişti. 
İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenlerdir. (Libya’da yaşanan halk ayaklanması, Japonya’da yaşanan tsunami ve deprem gibi dışsal nedenler bu gerekçe kapsamına giriyor.)
İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve yapılan inceleme sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekiyor.
Evet döviz hareketli.
Evet piyasalar tedirgin. 
Yaz bitti, önümüz sonbahar ve kışın sert geçeceği belli oldu. Ancak süre kazanmak için bu alternatifi lütfen düşünün. İşçinize kıymayın. 
Zira işsizlik artınca, o durgunluk dönüp dolaşıp yine sizi vuracak.
 
6 aya kadar yararlanılabilir
 
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine, aylık olarak her ayın sonunda ödenir. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır ve kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
 
 
Nasıl müracat edeceksiniz?
 
İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formu’nu doldurarak kısa çalışma başvurusunda bulunabilirler. İşverenin, işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve yapılan inceleme sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekiyor. İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanun’un 50’nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar ve kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekiyor.