Gazetevatan.com » Yazarlar » Bir senden bir benden

Bir senden bir benden

24 Haziran 2018 Pazar


Küçük esnafın heyecanla beklediği ‘Bir Senden Bir Benden’ teşvikinin uygulanmasına ilişkin SGK genelgesi yayınlandı. Teşvikten 1 Ocak 2018’den sonra işe alınan 25 yaşından küçük çalışanlar için yararlanılabilecek
 
İstihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında açıklanmış olan ‘Bir Senden, Bir Benden’ teşvikinin uygulanmasına ilişkin 2018/21 Sayılı SGK Genelgesi 22/06/2018 tarihi itibarıyla yayımlandı. Genelgeye istinaden SGK işveren sistemine kanun numarasına ilişkin teşvik sekmesi konuldu bile.
Peki kimler nasıl bu teşvikten yararlanacak?
 
SİGORTALI YÖNÜNDEN ARANILAN ŞARTLAR:
 
18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları,
1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,
İşe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla 5510/4-a, b, c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, 
İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
İşe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması, gerekmektedir.
 
İŞYERİ YÖNÜNDEN ARANILAN ŞARTLAR:
 
- İmalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması,
- İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,
- Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, 
- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 
- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, 
- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.
 
Destek tutarı 761 lira olacak
 
2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL’dir. İşyerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır.
 
- Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761.06 TL) destek sağlanacaktır.
- Ücret Desteği; 53.44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.
- Vergi Desteği; Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.
Bu teşvik kapsamında sağlanacak destekler 2018 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her 2’nci ay için yararlanılır.
 
1 işyeri en fazla 2 işçi için alabilir
 
İşyerleri, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edecekleri en fazla 2 sigortalı için bu teşvikten yararlanabilecekler.
İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin 1’inci derece kan veya kayın hısmı (anne, baba, kaynana, kayınbaba ve çocuk) ya da eşi olmaması gerekmektedir. 
Destekten yararlanmakta olan işverenler; destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklar.
Bu teşvikten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5 puanlık prim indirimi ile 6 puanlık prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.
2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu destekten yararlanamaz.