Gazetevatan.com » Yazarlar » Parça parça geldi, tam anlaşılmadı diyenlere

Parça parça geldi, tam anlaşılmadı diyenlere

21 Ocak 2018 Pazar


2017’de ekonomiyi KGF ve vergi teşvikleri olmak üzere aldığı bir dizi önlemle ısıtan Hükümet, istihdamı ve ekonomiyi canlı tutacak tedbirlere 2018’de de devam edecek. Önlemler parça parça geldiği için kamuoyunda tam anlaşılmamış olabilir, bu yüzden paket olarak sunalım istedik

Referandumla başlayan, yıl ortasında Çalışma Bakanımızın değiştiği, asgari ücret ve işsizlik kelimesinin en iyi prim yaptığı, iş kazalarının yine durmak bilmediği koca bir yıl ve çalışma hayatının ardından, 2018 yılını hükümetimizin eylem planıyla başlatmak en doğrusu olacak gibi. Kadın sigortalılardan gençlere, istihdama, yatırım teşviklerine, ekonomik vaatlerden sosyal yardımlara kadar hızlandırılmış turda 2018’de çalışma hayatında hangi değişikliklerin var olacağı planını ele alalım;

İşveren istihdam teşviki 2020’ye kadar devam ediyor

2017 yılında çalışan başına düşen prim ve vergi desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yıl da devam edecek. Kadınlar 18-25 yaş arası gençler ve engelliler bu sistemden 1.5 yıl süreyle yararlanabilecek. Buradaki rakamlar yeni asgari ücrete göre düzenlenecek.

Esnafın iki priminden birini devlet ödeyecek

3 ya da daha az çalışanı olan esnaflarımızın primlerinin 1 ayını kendileri 1 ayını devlet ödeyecek. Yani esnaflarımıza, imalatçılarımıza, küçük işletmecilerimize 1 ay senden 1 ay benden denecek. Bu teşvik de 12 ay sürecek.

İşbaşı eğitim desteği bu yıl da devam ediyor

İşbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 54 lira harçlık verilmesi ve GSS primlerinin karşılanması sürdürülecek. Ayrıca geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik gibi alanlarda işbaşı programlarına katılan gençlerin eğitim ve günlük 75 lira cep harçlığı almaları sağlanacak. Mesleki eğitim programlarında revizyona gidilecek.

Vergisini aksatmayana ödemede % 5 indirim

Vergi mükellefi olup, düzenli bir şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 5 indirim yolu açılacak. İlk olarak 2017’nin gelir ve kurumlar vergisi kazançlarını 2018’in Mart ve Nisan ayında beyan edecek mükelleflerden, geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıranlar yararlanacak. İndirim; ticari, zirai ve serbest meslek kazancı üzerinden hesaplanan yıllık gelir ile kurumlar vergisi için olacak.

Yetim çalışsa da aylığı kesilmeyecek

Çalışmaya başlayan 18-25 yaş arası yetimlerimizin aylıkları kesiliyordu. Artık kesilmeyecek. Engelli girişimcilere, İŞKUR tarafından 36 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Bu rakam önümüzdeki yıl 50 bin liraya çıkacak. Ayrıca annelere 400 lira bakım parası var. Sanayi sektöründe düzenlenecek kurslara katılan kadınların 2 ile 5 yaş arası çocukları için verilecek bu para.

Yeşil pasaporta 25 yaş ayarı

Yeşil pasaport sahipleri gençler, artık çalışmaya başlasalar da 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecekler. (Mevcut uygulamada yeşil pasaport sahibi gençlerin çalışmaya başlamaları durumunda bu hakları kayboluyordu.)

Her 5 gençten biri işsiz olunca nokta atış geldi

- Kendi işini kurmak isteyen gençlerimize proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek verilecek.

- Gençlere 100 bin lira kredi desteği verilecek, bu krediye Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkânı sağlanacak.

- İlk kez işe giren her gencin ücreti 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak.            

- Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını özendirici tedbirler alınacak.

- Yeni iş kuran gençlerimize 3 yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanacak.     

- Üniversite öğrencilerinin, kredi ve bursları kesilmeden, kısmi süreli çalışma yoluyla istihdama katılabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılacak.

- Meslek yüksekokulları mezunlarının kamu ve özel sektörde iş bulmaları kolaylaştırılacak.

- Çıraklık eğitimi yeniden gözden geçirilerek zorunlu eğitime dâhil edilmesi sağlanacak. Ayrıca çıraklık eğitiminin altyapısının güçlendirilmesi için meslek standartlarına dayalı uygulamalar yaygınlaştırılacak.

- Eğitim istihdam bağlantısının kurulabilmesine yönelik iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda kaliteli eleman yetiştirilmesini sağlayacak şekilde meslekî eğitimin kalitesini artıracak tedbirler alınacak.