Gazetevatan.com » Yazarlar » 2017 asgari ücret teşviki yürürlükte

2017 asgari ücret teşviki yürürlükte

26 Şubat 2017 Pazar


5 milyon işçiyi, 1 milyon işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret zammı 29 Aralık 2016 tarihinde açıklanmıştı.  2016 yılında net 1.300 TL olarak uygulanan asgari ücret ilave işveren maliyetinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması amacıyla geçen yıl aylık SGK matrahı 2.550 TL ve altında olan (Günlük 85 TL) çalışanlar için aylık 100 TL destek uygulanmıştı. İşverenlerin rekabet gücünün arttırılması, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve asgari ücretli çalışanların yoğun olduğu küçük ve ortak ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla uygulanan asgari ücret desteğinde 2017 yılında da devam edilmesine karar verilmiş, bu yönde 27.01.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6670 Kanunla düzenleme yapılmıştır. Uygulamada destek tutarı ve SPEK limitlerinin belirlenme yetkisi Bakanlar Kuruluna verildiğinden, Bakanlar Kurulu’nun 22.02.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9865 sayılı Kararı ile destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL, günlük destek tutarı ise 3.33 TL olarak yayınlandı.

Nasıl yararlanılacak?

4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

- 2016 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

- 2017 yılı içinde ilk defa 5510 Sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2017 yılı ocak ila aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır. Buna göre, aylık SGK matrahı 3.300 TL ve altında olan (Günlük 110 TL) sigortalılardan bu kapsama giren her bir gün için 3.33 TL ve toplamda 30 gün için de 99.99 TL asgari ücret desteği verilecek.

Asgari ücret desteğine esas parametreler

Günlük kazanç üst sınırı: 110 TL

Aylık kazanç üst sınırı: 3.300 TL

Prim ödeme gün sayısının çarpılacağı tutar: 3.33 TL

ÖRNEK 1

2016’da hangi ayın desteği hesaplanacaksa; 2015 yılının ilgili dönemine gidilecek, 2015 yılının aynı ayına ait olarak APHB verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacak.

- 2015 yılının ilgili dönemde günlük 85,00 TL ve altında kazancı olan kişilere ait toplam gün sayısı tespit edilecek.

- Tespit edilen toplam gün sayısı X 3.33 TL, destekten yararlanılacak tavan tutarı verecektir.

- Eğer 2016 yılı ilgili döneminde; prime esas kazanç tutarı ve kişi fark etmeksizin; hizmet listenizde toplam gün sayısı;

A- 2015 yılı ilgili dönemindeki gün sayısından az ise; 2016 yılı ilgili dönemindeki gün sayısı;

B- 2015 yılı ilgili dönemindeki gün sayısına eşit yahut çok ise; tavan tutar için destekten faydalanılır.

ÖRNEK 2

2016 Ocak döneminin desteği hesaplanacak olsun, bu durumda;

- 2015/Ocak döneminde günlük 85,00 TL ve altında kazanç elde eden 30 kişi ve 30 kişiye ait 700 prim gün sayısı olsun.

- 2016/Ocak döneminde yararlanılacak maksimum destek tutarı 700 X 3,33 TL’dir.

- Eğer 2016/Ocak döneminde tüm hizmet listenizde prim gün sayısı 700 ve üstündeyse; 700 X 3,33 TL destekten yararlanılacaktır.

- Ancak 2016 Ocak döneminde örneğin toplam 600 prim gün sayısı varsa 600 X 3.33 TL destekten yararlanılır.