Memurlar ek iş yapabilir mi?

21 Ocak 2019 Pazartesi - 15:41 | Son Güncelleme : 21 01 2019 - 15:41

Devlet memurları, kamudaki asli görevleri dışında kendilerine ek gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunabilirler mi merak ederlerken, bu konuda kanunda kesin hükümler bulunuyor. Ticaret yapma niyeti olan ya da diğer kazanç getirici işlerle bütçelerine katkı sağlamak isteyen memurların bu konudaki sınırları neler, memurlar yan gelir için ek işlerde çalışabilirler mi? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...


Devlet memurları, bütçelerine destek sağlaması için zaman zaman ek işlerde çalışmak ya da ticaret yaparak gelir elde etmek istiyorlar. Ancak bu konu 657 sayılı kanun ile düzenlenmiş durumda ve memurların ek iş yapmalarına müsaade edilmiyor. İşte memurların kendilerine ek kazanç sağlayacak faaliyetlerde bulunmaları ile ilgili detaylar...

MEMURLAR EK KAZANÇ SAĞLAMAK İÇİN YAN İŞ YAPABİLİR Mİ?

657 sayılı kanunun 28. maddesi, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı başlığı altında memurların ek gelir getiren işlerde çalışmaları durumunu düzenler. Buna göre memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.