Mekke’nin Fethi hangi gün, ne zaman? | 31 aralık Mekke’nin Fethi mi?

31 Aralık 2019 Salı - 10:17 | Son Güncelleme : 31 12 2019 - 10:21

Mekke’nin Fethi hangi gün? 31 aralık Mekke’nin Fethi mi? soruları 2020 yılına saatler kala merakla araştırılıyor. İslam dininde gelişen olaylar Hicri Takvim’e göre belirlendiğinden, müminler Mekke’nin Fethi’nin Miladi Takvim’de hangi güne denk geldiğini sorguluyor. Peki, Mekke’nin Fethi hangi güne denk geliyor? İşte Mekke’nin Fethi’nde merak edilenler...


Mekke Hz. Muhammed’in doğduğu şehir olarak İslam alemi için oldukça önemlidir. Hz. Muhammed İslam dini getirince Mekkelileri İslam dinine çağırır; ancak o dönem pagan inancına sahip olan Mekkeliler bu çağrıyı kabul etmezler. Fetih’ten önce de Müslümanlar ve Mekkeliler Hudeybiye Antlaşması yaparlar. Mekkeli Kureyşliler bu antlaşmaya aykırı hareket ederek, Müslümanların himayesindeki Benî Huzaa kabilesine saldırırlar. Mekke’nin Fethi işte bu olaydan sonra başlar. Peki, Mekke’nin Fethi hangi gün? 31 aralık Mekke’nin Fethi mi? işte detaylar…

MEKKE’NİN FETHİ NE ZAMAN?

Fetih öncesi

Bir süre önce Müslümanlar'la Mekkeli paganlar ("müşrikler") arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi bu antlaşmaya aykırı biçimde, Müslümanlar'ın himâyesindeki Benî Huzaa kabilesine saldırdı.

İslam peygamberi Muhammed, Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını haber verdiler.

Mekkeli paganlar, daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı Müslümanlar'ı bir barışa iknâ etmesi için Medine'ye gönderdi. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.

Fetih

Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630) 20 Ramazan'da (11. Ocak 630) Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.

Sonrası

Fetihten hemen sonra Muhammed, Kâbe'de ilk hutbesini verdi. Mekkeliler'in şüphelerini de gidermek adına hutbesinde şu sözlere de yer verdi:

"Benim hâlimle sizin hâliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de diyorum ki: 'Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, hepinizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz; sizler artık serbestsiniz."(Yusuf Sûresi 92. âyet)

31 ARALIK MEKKE’NİN FETHİ Mİ?

Mekke’nin Fethi, Hicret’in 8. yılında, Ramazan ayının 13. Günü’nde (4 Ocak 630) ordu Medine’den çıkmış, 20 Ramazan’da da (11 Ocak 630) Hz. Muhammed’in ordusu Mekke’yi fethetmiştir.

Yani, Mekke’nin Fethi Miladi Takvim’e göre 11 ocaktır.