Gazetevatan.com » Yazarlar » Filo kiralamada çevrecilik ön plana çıkacak

Filo kiralamada çevrecilik ön plana çıkacak

27 Mayıs 2021 Perşembe


Türkiye’de şirket filolarında büyüme gözleniyor. Özellikle büyük ölçekli firmaların etkisiyle hibrit ve elektrikli araç uyumu da hızlanıyor.Filo dünyasında yaşanan değişimin fotoğrafını çeken Arval Mobility Observatory Araştırması için 250’si Türkiye’den olmak üzere 20 farklı ülkeden toplamda yaklaşık 5.200 filo yöneticisi ile görüşme gerçekleştirildi. Araştırma sonuçları beş ayrı başlıkta ülkemizdeki filo kullanım alışkanlıklarını da yansıtıyor. Türkiye’de şirket filolarında büyüme göze çarparken, özellikle büyük ölçekli firmaların etkisiyle hibrit ve elektrikli araç uyumu hızlanıyor.

Filolar büyüyor

Araştırmaya göre Türkiye’de ortalama kurumsal filo büyüklüğü ortalama 44 adetten 69 adete yükseldi. Bununla birlikte 2021 Mobilite ve Filo Barometresi sonuçları filo yöneticilerinin önümüzdeki döneme iyimser baktıklarını da ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 71’i önümüzdeki üç yıl içerisinde filolarında büyüme bekliyor. Bu oran geçtiğimiz yıl ise yüzde 48 seviyelerindeydi. Küçük ölçekli işletmelerde bu büyüme beklentisi %42 seviyelerindeyken, büyük ölçekli şirketlerin %100’ü filolarında büyüme bekliyor.

Covit ihtiyacı artırdı

Araştırmanın sonuçlarına göre büyüme beklentilerinin temel unsurları ise COVID-19 nedeniyle çalışanlara güvenli bir ulaşım aracı sunmak (%66) ve şirket araç kullanımına ihtiyaç duyulan yeni bir proje ya da büyüme olması (%66) şeklinde gerçekleşti. Ayrıca çalışan bağlılığının artırılması gibi İK ile ilgili gereklilikler (%38) de ön plana çıktı. Şirketlerin ortalama araç kullanım süresi de binek araçlarda 4,8 yıldan 2,9 yıla düştü. Bu sonuç, şirketlerin daha fazla kısa ve orta vadeli kiralamayı tercih etmeye başladığını gösteriyor.

Operasyonel kiralamaya ilgi

Şirketlerin araç finansman tercihlerinde ilk sırada %39 ile peşin satın alma yer alırken, operasyonel kiralama %16’lık bir paya sahip. Özellikle büyük ölçekli şirketlerde bu oran %22’lere yükseliyor. Araştırmaya katılan şirketlerin %76’sı önümüzdeki üç yıl içerisinde filolarındaki operasyonel kiralamanın artacağını belirtiyor, geçen yıl ise bu oran %40’tı. Operasyonel kiralamanın daha az tercih edildiği 1-9 çalışanı olan küçük ölçekli işletmelerin %51’i operasyonel kiralamayı artıracaklarını belirtirken; 10-99 çalışanı olan orta ölçekli şirketlerde bu oran %84’e, 250 ve üzeri çalışanı olan şirketlerde ise %100’e yükseliyor.

Çevreci olmak istiyorlar

Son dönemde artan çevresel etkiye kurumların verdiği önemin artmasıyla birlikte şirketler de bu konuda üstüne düşeni yapmak istiyor. Araştırmada ortaya çıkan önemli başlıklardan biri de, şirketlerin hibrit ve elektrikli araçlar gibi çevreci alternatiflere yönelmek istemesi oldu.Araştırmaya göre 2020 yılında her 10 şirketten neredeyse 7’si hibrit, plug-in hibrit araçları filosuna dahil etti ya da önümüzdeki 3 yıl içerisinde dahil etmeyi planladığını belirtti. Oysa geçen yıl yalnızca her 10 şirketin 3’ü bu seçenekleri değerlendiriyordu.Yüzde 100 elektrikli araçların ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde filolardaki oranında ciddi bir ilerleme kaydedeceği belirtildi. 2019 yılındaki sonuçlara göre, hali hazırda %100 elektrikli aracı kullanan veya önümüzdeki 3 yıl içerisinde şirket filolarına dahil etmeyi planlayan şirketlerin oranı %30 iken, 2020 yılında bu oran %62’ye yükseldi.

Filo araçları telematik kullanıyor

COVID-19 aynı zamanda hayatımızdaki dijitalleşmenin de hızlanmasını sağladı. Bu bağlamda Türkiye telematik kullanımında ilk sırada yer aldı. Araştırmaya göre Türkiye’deki şirketlerin %81’i filolarında telematik kullanıyor. Bu oran ile Türkiye, araştırmanın gerçekleştirildiği ülkeler arasında kullanımda ilk sırada yer alırken; bu oran binek araçlarda %79 iken, hafif ticari araçlarda %45 olarak görünüyor.