Meclis komisyonunda kabul edildi: 2 yıl izin verilmeyecek

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:19 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 16:28

Tarım ve Orman Bakanlığına, şeker piyasasındaki mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilere yönelik inceleme ve araştırma yetkisi veriliyor.Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ile alkol üretim ve satışı Bakanlığın denetiminde gerçekleştirilecek.
Alkollü içkileri, 18 yaşını doldurmamış kişilere satanlar ve saat 22.00 ile 06.00 arasında perakende satışını yapanların içki satış belgeleri 5 yıl içinde üçüncü defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri halinde iptal edilecek, bu kişilere 2 yıl süreyle satış belgesi verilemeyecek. "Özel orman"lardaki ağaçlar izinsiz kesilemeyecek, izinsiz kesilen ağaçlar için idari para cezası uygulanacak.


Tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla  bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili  cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol  üretimi, satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, taklit ve  tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların  ağırlaştırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri  Komisyonunda kabul edildi.   Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında  Kanun Teklifi'ne göre, alkollü içkileri, otomatik satış makineleriyle satan, oyun  makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edenler ile basın ve yayın  yoluyla tüketicilere satan ve postayla satışını yapanlara 20 bin liradan 100 bin  liraya kadar idari para cezası verilecek.
 
 Saat 22.00 ile 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı  hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası  uygulanacak.Alkollü içkileri, 18 yaşını doldurmamış kişilere satan veya sunanlar  ile 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende olarak satanların, bu fiilin  işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde üçüncü defa söz konusu yasağı ihlal etmeleri  halinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü  içki satış belgeleri iptal edilecek. Bu kişilere, 2 yıl süreyle söz konusu  belgenin yenisi verilemeyecek. Sulama kooperatifleriyle ilgili iş ve işlemlerde Tarım ve Orman  Bakanlığı yetkili olacak.
 
 Özel ormanlar için ağaçlandırma teşviki
 
Düzenlemeyle, "özel orman" sayılan sahipli arazilerde, ekim ve dikim  yoluyla ağaçlandırmanın teşvik edilmesi hedeflenerek Orman Kanunu'nda değişikliğe  gidiliyor.  Buna göre, "orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan  sahipli arazilerde tabii olarak yetişen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü  yerler" ile "orman sınırları dışında olup, alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli  arazilerde, ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla  örtülü yerlerin" orman sayılmaması öngörülüyor. Teklifle, devlet ormanlarındaki bozuk orman alanlarında orman bitkisi  fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman  alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi  amacıyla tesis kurulmasına bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilecek.  Ancak saha tesliminden itibaren 2 yıl içinde tesislerin işletmeye alınmaması  halinde izin iptal edilecek.Orman sınırları içerisinde söz konusu faaliyetleri izinsiz yapanlar  veya tesis kuranlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para  cezasıyla cezalandırılacak.
 
Özel orman kapsamındaki yerlerde bulunan ağaçlar izinsiz  kesilemeyecek. İzinsiz kesilen ağaçların dikili kabuklu gövde hacminin 5  metreküpe kadar olması halinde 500 lira, bu miktarı aşan her bir metreküpü için  ilave 100 lira idari para cezası verilecek.
Orman Kanunu'na, Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılacak savunma  amaçlı tesislerle bunların müştemilatlarına bedelsiz olarak izin verilmesi de  ekleniyor.
 
Şeker piyasasında mal ve hizmet üretenlere inceleme
 
Düzenlemeyle, Tarım ve Orman Bakanlığına şeker piyasasındaki mal veya  hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilere yönelik de inceleme,  araştırma yetkisi verilecek. Bakanlık, inceleme, araştırma ve denetim görevi kapsamında, her türlü  defter, evrak ve belgeleri inceleyebilecek ve suretlerini alabilecek; yazılı veya  sözlü açıklama isteyebilecek; Şeker Kanunu kapsamına giren her türlü mala ilişkin  mahallinde inceleme yapabilecek ve tüm teknolojik imkanlardan  yararlanabilecek. Bakanlığın inceleme, araştırma ve denetim görevi sırasında; istenen  bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç  bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme ve denetim imkanının sağlanmaması  hallerinde şirketlere, cari pazarlama yılı için tahsis edilen A kotası miktarının  cari pazarlama yılı başındaki A kotası satış fiyatı ülke ortalaması üzerinden  hesaplanacak tutarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulanacak.   Kota tahsis edilmemiş olan şirketler ile Kanun kapsamındaki ürünlerin  ticaretini yapan veya bunları işleyen gerçek ve tüzel kişilere ise ilgili  pazarlama yılında en az kota tahsis edilmiş olan şirketin A kotası miktarının  cari pazarlama yılı başındaki A kotası satış fiyatı ülke ortalaması üzerinden  hesaplanacak tutarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası verilecek. Bakanlık, idari para cezasını verirken, kusurun ağırlığı, ceza  uygulanan gerçek ve tüzel kişilerin sektördeki hakim durumu ve muhtemel zararın  ağırlığını dikkate alacak.  Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretim ve  satışı Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde gerçekleştirilecek.
 
Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında  Kanun Teklifi'ne göre, tütün mamulü üreticilerinin bir takvim yılı içinde yurt  içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri ve ithal ettikleri sigara, nargilelik tütün  mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde  kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en az yüzde 30'unun Türkiye'de  üretilen tütün olması zorunlu olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 45'e kadar  artırmaya ve yüzde 15'e kadar indirmeye yetkili olacak. Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan makaron, yaprak sigara  kağıdı ve sigara filtresi fabrikası veya imalathanesi kuran ve işletenler, 1  yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 binden 10 bin güne kadar adli para cezası ile  cezalandırılacak.
 
 Bakanlıktan belge almamış kişilerden makaron ve yaprak sigara kağıdı  alanlara veya bu kişilere makaron ve yaprak sigara kağıdı satanlara, belgesinde  belirtilen iş yeri dışında satış yapan toptan veya perakende makaron, yaprak  sigara kağıdı satıcılarına, bakanlıktan satış belgesi almadan makaronun ve yaprak  sigara kağıdının toptan veya perakende satışını yapanlara idari para cezaları  verilecek. Bakanlıktan uygunluk belgesi almadan sigara filtresi üretenler ile  satanlara, internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları  ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak etil alkol, metanol, makaron, sarmalık  kıyılmış tütün ve yaprak sigara kağıdı satanlara para cezası uygulanacak. Yerli tütün kullanımının zorunluluğuna aykırı hareket edenlere,  kullanımı zorunlu olan miktar ile fiili kullanım miktarı arasındaki farkın,  kullanımı zorunlu olan miktara oranının yüzde 10 ve altında olması halinde,  kullanmadığı her bir kilogram karşılığında 8 lira, yüzde 30 ve altında olması  halinde, kullanmadığı her bir kilogram karşılığında 10 lira, yüzde 30'un üzerinde  olması halinde, kullanmadığı her bir kilogram karşılığında 12 lira idari para  cezası uygulanacak.  Mevzuatta tanımlanan amacı dışında ya da teknik düzenlemesine uygun  olmayan etil alkolü bulunduranlara, satışa sunanlara veya satanlara 20 bin  liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Yüzde 30'luk yerli tütün kullanım zorunluluğu 2022'den başlamak üzere  kademeli olarak uygulanacak. Buna göre söz konusu oran 2022'de yüzde 17, 2023'te  yüzde 21 ve 2024'te yüzde 25 olarak uygulanacak.
 
 Merkez Av Komisyonunda STK'ler temsilci bulunduracak
 
Merkez Av Komisyonunda çevre ve doğa gönüllüsü kuruluşlardan üç  temsilci, fen edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümlerinden bir öğretim  görevlisi olmak üzere dört üyenin daha dahil edilmesiyle üye sayısı 25'e  çıkarılacak.  Kara Avcılığı Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre merkezde Tarım ve  Orman Bakanı ve bakan yardımcısının başkanlığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar  Genel Müdürlüğünden 3, bakanlığın diğer birimlerinden bir bitki uzmanı ve bir  veteriner olmak üzere iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve  Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden birer, yükseköğretim kuruluşlarının orman  fakültelerinden bir, biyoloji bölümlerinden bir olmak üzere iki bilim insanı,  doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını temsilen 4, 9  coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından 9, özel avlak veya  örnek avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam 25 üyeden teşekkül eden Merkez Av  Komisyonu kurulacak.Merkez Av Komisyonunda görev alacak sivil toplum kuruluşları (STK),  bakanlığa başvuran sivil toplum kuruluşları arasından, son beş yıl içerisinde  yaptığı doğa korumanın araştırılması, izlenmesi ve korunması çalışmaları ile  kuruluşu adına komisyon toplantılarına katılmak üzere önerdiği kişinin doğa  koruma konusundaki birikim ve tecrübesi değerlendirilerek bakanlıkça oluşturulan  5 kişilik değerlendirme komisyonu tarafından seçilecek. Komisyonda görev alacak  bilim insanları, bakanlığa başvuran bilim insanları arasından değerlendirme  komisyonu tarafından seçilecek.
 
 Sınırdaş arazi sahibinin ön alım hakkı kaldırılıyor
 
Teklifle, yeter gelirli tarım arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip  kısımlarının da parsel bazında satılabilmesi sağlanıyor. Tarım arazilerinde ifraz, hisselendirme, pay temliki, el birliği  mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, el birliği mülkiyetinin devri, paylı  mülkiyet olarak intikal, taksim ve vasıf değişikliği işlemleri, Tarım ve Orman  Bakanlığının izni ile yapılacak.  Vergi ve harç muafiyetinden yalnızca yeter gelirli büyüklüğü haiz  tarım arazilerinin mirasçıları faydalanacak. Tarım arazilerinde asgari tarımsal  arazi büyüklüğünün altındaki payların paydaşlara aynen devri halinde paydaşlar,  bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan, bu  işlemlerle ilgili düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisinden ve tapu döner  sermaye ücretlerinden muaf olacak.  Sınırdaş arazi sahibinin ön alım hakkını düzenleyen hüküm yürürlükten  kaldırılacak.
 
Adana'ya Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
 
Düzenlemeyle, Adana'nın Karataş ilçesinde su ürünleri yetiştiriciliği  konulu Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.Bilimsel yönden tabiata ve türlerine zararlı olan hayvanların  avlanmasında, avlanma izin ve avlanma ücreti alınmayacak.İmar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan  yerler ile kamu yararı kararı alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen  yerler, yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında kullanılamayacak ve  planlanamayacak. Ancak yerleşim alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını  karşılamak için izin verilerek planlanmış alanlarda yeniden izin şartı  aranmayacak.
 
Büyük ova koruma alanları içerisindeki tarım arazilerinin kullanımında  tarımsal üretimin olumsuz etkilenmemesi, verimin azalmaması, izne konu alanların  çevresindeki tarım arazilerinin korunması ve tarımsal amaçlı arazi kullanım  planlarının etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, yerleşim alanlarının gelişim  alanı ihtiyaçlarını karşılamak için izin verilerek planlanmış alanlar haricinde,  izin verilen yerler yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında kullanılamayacak ve  planlanamayacak. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun uygulamasında denetim  görevini bakanlık, valilikler veya kurullar yapacak ya da yaptıracak. Projeler ve  izinlerle ilgili denetimler, proje ve izin onaylarının verilmesinden itibaren iki  yıl içerisinde tamamlanarak, sonucundan bakanlık ve kurullara bilgi verilecek.  Uygulamada etüt, sınıflama, analiz gibi toprak ve arazi ile ilgili teknik  konularda denetim görevini bakanlık yapacak veya yaptıracak. Kurul üyesi kurum  veya kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, tespit ettikleri arazi bozulmaları  ve toprak kayıpları ile verilen iznin amacına uygun olmayan faaliyetler hakkında  valiliklere ihbarda bulunabilecek. Valilikler konuyu inceleyerek, sonucu en geç  bir ay içerisinde bakanlığa ve ihbarı yapana bildirmek zorunda olacak.
 
 
  

ETİKETLER

gıda orman meclis