MEB yazı yolladı: Kesinlikle yasak

06 Aralık 2019 Cuma - 16:39 | Son Güncelleme : 06 12 2019 - 16:39

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı yolladı. Bakanlıktan gönderilen yazıda öğretmen ve yöneticilerin okul içinde ve dışında hediye almasının yasak olduğu bildirildi.


MEB öğretmenlere ne şekilde olursa olsun hediye almamaları konusunda yasak getirdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı ve Etik Komisyonu Başkanı Mustafa Safran imzası ile 81 ile gönderilen yazıda şöyle denildi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 29'uncu maddesinde devlet memurlarının doğrudan veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amıcı ile hediye kabul etmeleri borç para istemeleri yasaklanmıştır. 
 
Ayrıca Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15'inci maddesinde kamu görevlilerinin tarafsızlığını performansını kararını veya görevini yapmasını etkileyen ve etkileme ihtimali bulunan doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamına alınmış kamu görevlilerinin hediye almamamarı ve görev sebebiyle çıkar sağlamamaları temel ilke olarak benimsenmiştir. 
 
Bakanlığgımıza yapılan sözlü ve yazılı müracaatlardan zam zaman yukarıda bahsedilen yasaklar ve ilkelere aykırı davranışlar sergilendiği anlaşılmaktadır. Bu tür davranışlar kamu görevlisine ve devlet olan güven ve itibar duygusunu zayfılatarak kamuoyunda yanlış yorumlara sebep olmaktadır. Özel günlerde ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle hediye konusunda yukarıda belirtilen kurallara riayet edilmesi konu hakkında tüm personele gerekli duyuruların yapılması özel  kişi ve kuruluşlarca çeşitli vesilelerle sunulan ve yasak kapsamında olan hediyelerin kabul edilmemesi ve bu konuda yöneticiler tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederem...