MEB, ilkokulda on binlerce öğrencinin başarı şifrelerini araştırdı!

AA |  23 Eylül 2019 Pazartesi - 9:32 | Son Güncelleme : 23 09 2019 - 9:46

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci, öğretmen ve okulun akademik beceriler üzerindeki etkisini ölçmek için on binlerce 4'üncü sınıf öğrencisinin katılımıyla hazırlanan "Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması"nın veri analizleri tamamlandı. Henüz ilkokuldayken, gelecekte alacağı eğitim konusunda hedefi olan öğrencilerin her bir alt testte aldıkları puanların diğerlerine göre daha yüksek olduğu belirlendi. Öğretmenin kıdem yılı arttıkça öğrencilerinin her testteki başarısının da arttığı tespit edildi. Araştırma sonuçları, velilerin eğitim süreçlerine katılımının başarıyı artırdığını da ortaya koydu.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci,  öğretmen ve okulun  akademik beceriler üzerindeki etkisini ölçmek için on  binlerce 4'üncü sınıf öğrencisinin katılımıyla hazırlanan "Türkçe-Matematik-Fen  Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması"nın veri analizleri tamamlandı.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu'nda, belirli sınıf düzeylerinde herhangi bir  notlandırma olmaksızın "Öğrenci Başarı İzleme Araştırması" yapılması hedef olarak  yer almıştı.

Bakanlık, bu kapsamda nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10. sınıf  düzeylerinde Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden öğrenci başarı  izleme araştırması yaptı. Katılan öğrenci sayısı ve araştırmanın ölçeği göz  önünde bulundurulduğunda bu araştırma, Türkiye'de yapılan en geniş çaplı izleme  çalışması oldu.

MEB, 4. sınıflar düzeyindeki araştırmanın değerlendirme sonuçlarını,  "Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (TMF-ÖBA)-I:  2019 4. Sınıf Seviyesi" başlıklı raporda topladı. 7. ve 10. sınıf araştırma  sonuçlarının da önümüzdeki ay yayımlanması bekleniyor.

4. sınıf seviyesinde araştırmaya devlet ve özel öğretim kurumlarında  öğrenciler katıldı. Araştırmanın Türkçe alt testine 112 bin 465 öğrenci,  matematik alt testine 112 bin 322 öğrenci ve fen bilimleri alt testine 111 bin  742 öğrenci katıldı.

Türkçe'de tüm soruları yanıtlayanların oranı yüzde 3,55

Türkçe alt testinde "bilme" düzeyindeki soruların ortalama doğru  cevaplanma oranı yüzde 63, "anlama" düzeyindeki soruların ortalama doğru  cevaplanma oranı ise yüzde 60 oldu.

Öğrencilerin bu testte aldıkları 100-500 arası puan dağılımları  incelendiğinde ortalama puanın 331,12 olduğu belirlenirken, öğrencilerin yüzde  26'sının puanının 400-500 aralığında olduğu tespit edildi. Testte tüm soruları  doğru yanıtlayan öğrencilerin oranı yüzde 3,55 oldu.

Matematik alt testinde ortalama doğru cevap oranı "bilme" düzeyinde  yüzde 63, "anlama" düzeyinde yüzde 59 ve "akıl yürütme" düzeyinde yüzde 49 olarak  gerçekleşti.

Öğrencilerin bu testteki ortalama puanı 323,02 olarak belirlenirken,  yüzde 24’ünün 400-500 arasında puan aldığı tespit edildi. Öğrencilerin yüzde  4,34’ü ise tüm soruları doğru cevapladı.

En yüksek başarı fen bilimlerinde

Fen bilimleri alt testinde bilme düzeyindeki soruların ortalama doğru  cevaplanma oranı yüzde 65, uygulama düzeyindeki soruların ortalama doğru  cevaplanma oranı yüzde 70 ve akıl yürütme düzeyindeki soruların ortalama doğru  cevaplanma oranı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti.

Öğrencilerin fen bilimleri alt testinde aldıkları 100-500 arası puan  dağılımları incelendiğinde ortalama puanın 342,07 olarak gerçekleştiği ve  öğrencilerin yüzde 31’inin 400-500 puan aralığında olduğu tespit edildi.  Öğrencilerin yüzde 6,29’u ise tüm soruları doğru cevapladı.

Türkçe, matematik ve fen bilimleri alt testlerinden alınan puanlarla,  öğrencilerin o derslerden 4. sınıf yıl sonu başarı puanları arasında pozitif ve  istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edildi. Bu ilişki, Türkçe alt  testinde orta düzeyde iken matematik ve fen bilimleri testlerinde yüksek düzeyde  gerçekleşti.

Araştırma sonuçları, velilerin eğitim süreçlerine katılımının başarıyı  artırdığını da ortaya koydu. Tüm alt testlerin her birinden alınan puanlarla,  velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine katılımı arasında pozitif ve  istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edildi.

Üç alt testten her birinden alınan puanlarla öğrencilerin eğitim  hedefleri arasındaki ilişkide de benzer bir tablo ortaya çıktı.

Gelecekte alacakları eğitim konusunda henüz ilkokuldayken hedef koyan  ve üniversite veya daha yüksek bir eğitim basamağını bitirmeyi hedefleyen  öğrencilerin her bir alt testte aldıkları puanların hedef koymayanlara göre  oldukça yüksek olduğu belirlendi.

Okula devam başarıyı artırıyor

Öğrencilerin devamsızlık durumlarına ilişkin tespitlerin de yer aldığı  rapora göre devamsızlık azaldıkça her bir testte başarının arttığı, hiç  devamsızlık yapmayan öğrencilerin başarısının devamsızlık yapan öğrencilere  oranla oldukça yüksek olduğu görüldü.

Raporda, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alt testlerinin her  birinden alınan puanlarla okul yöneticileri ile öğretmenlerin kıdem yılı  arasındaki ilişki incelendi ve kıdem yılı arttıkça her bir testte öğrencilerin  başarısının arttığı ortaya çıktı. Ancak yönetici ve öğretmen deneyiminin bu  etkisinin düşük düzeyde gerçekleştiği tespitine yer verildi.

Ödev, öğrenci başarısını arttırıyor

Ödev verme sıklığına ilişkin tespitlerin de yer aldığı rapora göre  ödev verme sıklığı arttıkça her bir testte öğrencilerin başarısının arttığı  belirlendi, ancak bunun etkisinin de düşük düzeyde kaldığı görüldü.

Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in yaptığı  Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin dokuzuncusu, Dr. H. Eren Suna,  Dr. Hande Tanberkan, Emine Eroğlu ve Ümare Altun tarafından hazırlandı.