MEB'den 10 maddede "özel okul tercih" uyarıları

AA |  08 Temmuz 2019 Pazartesi - 12:25 | Son Güncelleme : 08 07 2019 - 12:25

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), çocukları için özel okulları tercih edecek velilere, kurumsal yapı, akademik başarı, okul müfredatı, öğretmen profili, fiziki ve teknolojik altyapı gibi kıstasların bulunduğu 10 temel maddeye dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.


MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminde çocuklarını özel okullara  kaydettirmeyi planlayan veliler için 10 maddede dikkat edilmesi gereken temel  unsurları anlattı.
 
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav  sonuçlarının açıklamasının ardından okullarda kayıt dönemine girildiğine işaret  eden Yıldız, bir eğitim kurumunu tercih nedenlerinin iyi ele alınması gerektiğini  vurguladı.
 
İlk kez özel okula çocuğunu gönderecek velilere tercih nedenlerine  yönelik liste yapmasını öneren Yıldız, "Bir özel öğretim kurumuna çocuğunu  kaydettirmeyi düşünen veliler, neden devlet okulları yerine özel eğitimi tercih  ettiği üzerine iyi bir irdeleme yapmalı, bunun nedenlerini belirlemeli. Yani ilk  düğmenin doğru iliklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
 "Önce okulun kurumsal yapısına, eğitim çıktısına bakın"
 
 Yıldız, "Her şeyden önce seçilecek özel okulun kurumsal yapısı çok  temel ve belirleyicidir. İkincisi okulun akademik başarısı, öğrencileri için  sağladığı burslar. Özel okullar düzeyinde mezun ettiği öğrencilerin eğitim  çıktısı, yerleştiği üniversitelerin çeşitliliği nedir, mezunlar sonrasında  nerelerde istihdam edilmiş? Okulun mezunlarıyla ilgili de bir izleme sistemi var  mı? Eğitim programları bu sonuçlar ışığında güncelleniyor mu? Yani okul, kamu  okullarıyla mukayese edildiğinde velinin tercihinin buraya yönelmesini karşılayan  bir akademik çıktı verebiliyor mu? " şeklinde konuştu.
 
"Üçüncüsü, eğitim personelinin niteliği, sürekliliği ve çeşitliliği.  Bir kurum tercih edilirken mutlaka öğretmenleri hakkında bilgi alınması  gerekiyor." diyen Yıldız, dördüncü unsur olarak uygulanan öğretim programlarının  iyi incelenmesinin önemine dikkati çekti.Özel okulların resmi okulların uyguladıklarından farklı olarak  Bakanlıkça onaylı ne tür programları hayata geçirdiği, bunların içeriği,  uluslararası niteliği gibi konular hakkında bilgi alınması gerektiğini anlatan  Yıldız, şöyle devam etti:
 
"Bir kurumu bir başkasından farklı kılan, velilerin tercih nedenleri  arasındaki en önemli hususlardan biri de okulun yabancı dili hangi oranda,  niteliklerde öğrettiği. 1'inci ve 2'nci yabancı dil olarak ne okutuluyor,  seviyesi nedir, öğrencileri hangi seviyede mezun ediyor? Mezunların bu konuda  girdiği sınavlardaki dil beceri düzeyi nedir? 'Yabancı dil öğretiyorum'u herkes  diyebilir ama esas olan bu çıktının karşılığı nedir? Velinin mutlaka bunu  sorgulaması lazım."
 
 "Okulun toplumdaki olumlu imajını dikkate alın"
 
Muammer Yıldız, tercihte dikkat edilecek beşinci kıstasın ise okulun  toplumdaki olumlu imajı, kültürel düzeyi ile toplum ve sosyal çevrenin  beklentilerini karşılaması olduğunu belirtti.Okul hakkındaki yorumların önemli bir ipucu oluşturduğunu dile getiren  Yıldız, "Okulun Türk toplumunun, anayasal düzende öngörülenlere uygun bir  kültürel kazanımı var mı? Bu kazanım ne oranda?" ifadelerini kullandı. Yıldız, "Altıncısı, okul öğrencileri hayata hazırlıyor mu? Velinin  hayattan beklentisi, çocuğunun düzeyinden beklentisi ne? Okul bunu  gerçekleştirebilecek mi? Bu sorulara yanıt aranması lazım." değerlendirmesinde  bulundu.
 
"Okulu adım adım gezin, teknolojik altyapısını iyi inceleyin"
 
Okulun fiziki donamının, altyapısının önemine işaret eden Yıldız,  "Veliler tercihte bulunmadan önce mutlaka okulun her tarafını adım adım gezip  görmeli. Dikkat edilmesi gereken yedinci kıstas, okulun teknolojik altyapısı,  fiziki donanımı,  laboratuvarları, kütüphanesinin incelenmesi, okulun güvenli ve  sağlıklı olması noktasında sunduğu ortama dikkat edilmesi, verilen yemek ve  servis hizmetlerinin irdelenmesi. Örneğin bana göre, zengin kütüphanesi bulunan  bir okulun diğer okullardan ayırıcı vasfı var demektir." dedi.
 
 "Sosyal, sportif etkinliklerin listesini isteyin"
 
Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sekizinci unsur, bir özel okulu diğerlerinden ayıran bir başka  özellik de toplum yararına yaptığı çalışmalar, sosyal, sanatsal ve sportif  etkinlikleridir. Veliler okuldan bunun listesini isteyebilir. Bugünün dünyasında  sadece akademik diplomaya değil çocuğun hangi sosyal etkinliklere katıldığına,  portfolyosunda nelerin olduğuna da bakılıyor. Dokuzuncu kıstas olarak okuldaki  öğrenci rehberliği hizmetini ele alabiliriz. 'Model' olarak söyleyebileceğimiz  iyi bir okul, rehberlik sistemi çok iyi olan ve bu anlamda liderlik yapabilen  okuldur."
 
"Sözleşmeyi satır satır okuyun"
 
Genel Müdür Yıldız, "Onuncu kıstas diyebileceğimiz, en son noktada  okul ile veli arasında yapılacak sözleşmede yer alan hükümlerin teker teker  okunup incelenmesi, anlaşılmayan hususların sorulması çok önemli. Gözü kapalı  imzalanan sözleşmeler mağduriyetler oluşturabilir. Veli neyi imzaladığını çok iyi  bilmeli." uyarısını yaptı.Kurumların başlangıçtaki durumlarının, velinin okula bakış açısının  zamanla değişebileceğini, eğitimde birbirine paralel ilerleyen kamu ve özel  sektör arasında geçişlerin gayet olağan olduğunu dile getiren Yıldız, "Veliler  çocuklarının eğitim aldığı okulda her yıl bu sorgulamaları yapmalı. Hem öğrenci  hem de öğretmen sözleşmelerini yıllık yapmamızın temel nedeni bu. Çünkü  değişimler olabiliyor. Velinin, bu sözleşme dönemini bir fiyat pazarlığı olarak  değil çocuğu için her yıl aynı dikkat ve enerjiyle hareket edeceği bir süreç  olarak görmesi gerekiyor." diye konuştu.
 
 "Fiyat en son konuşulmalı"
 
 Yıldız, okulun kalite belgesinin olup olmadığının da  sorgulanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:   "Veliler özel okullarla görüşmeye gittiğinde daha çok fiyatın üzerinde  duruyor. Halbuki bu alınan bir eşya, meta değil çocukların geleceği. Veliler  bütün bu kıstasları sorguladıktan sonra en son fiyatı konuşmalı. O zaman kurumun  istediği fiyatın verdiği hizmetle orantılı olup olmadığı ve elbette bu ücretin  velinin bütçesine uygunluğu değerlendirilebilir. Velinin özel bir kurumu tercih  edip etmeme nedeni tek başına fiyat olmamalı." Bu sürecin tüm öğrenci ve veliler için hayırlı olması temennisinde  bulunan Yıldız, okul tercih edecek velilerin mutlaka farklı seçenekleri ele  alarak karşılaştırma yapması gerektiğini sözlerine ekledi.
 
  
 

ETİKETLER