Matematik, yorumlama gücünü ölçtü

16 Haziran 2019 Pazar - 16:27 | Son Güncelleme : 16 06 2019 - 17:02

Uzmanlar,bugün gerçekleşen Alan Yeterlilik Testleri’ni (AYT) yorumladı. Öğrencilerden alınan bilgilere göre soruları ve konuları değerlendiren uzmanlar, matematikte yoruma dayalı soruların yer aldığını belirtti. Kimya testinde geçen yıla göre adayları zorlayacak sorular var. Edebiyat hem bilgiyi hem yorumu ölçtü. Coğrafyada yoruma dayalı sorular ön plana çıkarken, testlerde müfredat dışı soruya rastlanmadı.


BİLGİ VE YORUM BİRLİKTE ÖLÇÜLDÜ
 
TÜRKÇE: Bilgi ile bilginin yorumunun beraber ölçüldüğü bir sınav oldu. Geçen yılki gibi 4 anlam bilgisi ve 20 edebiyat sorusuyla öğrencilerin yeterliliği sınandı. Anlam bilgisi ile öğrencinin okuma, anlama ve çıkarımda bulunma yeterliliğini ölçmek amaçlanırken 20 edebiyat sorusuyla da edebiyat bilgileri ölçüldü. Türk Edebiyatı Dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve terimlerinin sorgulandığı sınav, ezber bilgiye sahip olan öğrencinin değil, bilgileri özümsemiş öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı.
 
SIRALAMAYI ETKİLEYECEK
 
MATEMATİK: 2019 AYT matematik sorularının ortalama üstü zorlukta olduğu görüldü. Birden fazla kazanım ve bilginin aynı soruda bir arada sorgulandığı bir sınav olup sadece bazı konulara çalışarak başarılı olunabilecek bir sınav değil. Sorular bilgi ağırlıklıydı. Müfredat dışı soru bulunmamakla beraber 12’nci sınıf kazanımlarının ağırlıklı olduğu gözlendi. Geometri sorularındaki azalma dikkat çekti. Matematik sınavının sonucu öğrencilerin sıralamalarını etkileyecektir.
 
BİRİKİMİ OLMAYAN ZORLANDI
 
TARİH: AYT tarih dersi soruları, 9, 10’uncu sınıf tarih ve 11’inci sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin kazanımlarını kapsadı. AYT sorularının bilgi ağırlıklı sorulardan oluştuğu görüldü. Bu sorular içerisinde sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ölçen sorular da yer aldı. Sadece çalışan öğrencilerin başarılı olacağı, yeterli bilgi birikimine sahip olmayan öğrencinin zorlanacağı bir sınav olduğu görülmüştür.
 
HARİTA YORUMLAMA BECERİSİ SORGULANDI
 
COĞRAFYA: AYT coğrafya soruları 10,11 ve 12’nci sınıf kazanımlarını kapsadı. Bilgi soruları ağırlıklı oldu. Ayrıca sorularda harita, tablo ve grafik yorumlama özelliklerinin sorgulandığı görüldü. Haritalı sorularda, grafik ve tablo sorularında öncüllere dikkat eden, doğa ve insan etkileşimini yorumlayabilen, olayların neden-sonuç ilişkisi ve dağılış özelliğini dikkate alarak soruları çözen öğrencilerin başarılı olacağını düşünmüyoruz.
 
SOSYAL BİLİMLERİN EN KOLAY TESTİ
 
FELSEFE: Sosyal -2 sınavının en kolay testinin felsefe grubu olduğunu söyleyebiliriz. Sınavın  kavram ve paragraf yorumlamaya dayalı, öğrencileri çok detayla yormayan sorulardan oluştuğu öğrencilerden alınan bilgilerden anlaşıldı. Sosyoloji sorularının günlük hayatın içinden seçilmiş, anlaşılması kolay, akıl yürütmeyle doğru sonuca ulaşabilmeye yönelik sorular olduğu; psikoloji sorularının kavramları sorguladığı, mantık sorularının ise doğrudan bilgiyi kullanmayı gerektiren ama öğrenciyi zorlamayan sorulardan oluştuğu görüldü.
 
BİLGİYE HAKİM OLAN YAPABİLDİ
 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan bir sınav olduğu, bilgiye hâkim olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olduğu görülmüştür.
 
SINAV SONUCUNU ETKİLEYECEK
 
FİZİK: Fizik soruları 2019 AYT sınav sonucunu kesinlikle etkileyecek. Fizik soruları, beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluştu. Sorulan 14 sorunun 7’si 11’inci sınıf (itme-momentum, bağıl hareket, denge, atışlar, indüksiyon akımı, alternatif akım, elektriksel potansiyel),  7’si 12’nci sınıf (dairesel hareket, harmonik hareket, radyoaktivite, emd, görüntüleme teknolojileri, fotoelektrik olay, açısal momentum) kazanımlarına yönelik. Aynı zamanda bazı soruların birkaç kazanımı birlikte ölçmeye yönelik olduğu görüldü.
 
Bu hâliyle AYT fizik soruları, 2018 AYT fizik sorularından daha zor ve belirleyici. Sınav hazırlığı sırasında çok soru çözmek yerine; deneyler yapan, bilgileri günlük hayattaki olay ve gözlemleriyle birleştirebilen (indüksiyon, alternatif akım, denge sorularında olduğu gibi) öğrencilerin çok daha başarılı olabileceği bir sınavdı. Kazanımları tam olarak özümsemeyen, soru ezberlemeye çalışan öğrenciler için sınavın zorluk derecesi bir kat daha fazla oldu.
 
ÇELDİRİCİLERİ GÜÇLÜ
 
KİMYA: Sorular kazanımlara uygun hazırlandı. Soruların 8’i 11’inci sınıf, 5’i 12’nci sınıf kazanımlarından soruldu. Soruların iyi bir kimya bilgisi ve işlem yeteneğine sahip, analitik düşünebilen ve bilgiyi iyi yorumlayabilen öğrencilerin daha rahat yapabileceği düzeyde olduğu gözlendi. 12’nci sınıf müfredatında yer alan organik kimya bölümünden beklenenden daha az soru geldi. 11’inci sınıf kazanımlarından sorulan soruların çoğunun işlem ağırlıklı olduğu gözlendi. Ayrıca sınavda çeldiricilerin güçlü olduğu ve öğrencilerin doğru cevaba ulaşmada zorlanacağı düşünüldü.
 
KAZANIMLARA UYGUN
 
BİYOLOJİ: Soruların 5’ inin 11’inci sınıf kazanımlarından,  8’inin 12’nci sınıf kazanımlarından çıktığı görüldü. Soruların bilgi ağırlıklı olduğu, bazı sorularda yorum gücünün ölçüldüğü gözlendi. 2018 AYT’ye göre özellikle 11’inci sınıf konusu olan ‘İnsan Fizyolojisi’ ünitesine ait sorular biraz daha basit düzeyde sorgulandı. Soruların tamamı biyoloji programındaki kazanımlara uygun olarak hazırlandı.
 
HATALI SORU YOK
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Hem bilgi hem de yorum gücünü ölçen sorularla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Gerek Türk dili gerekse de Türk edebiyatı soru dağılımları, olması gerektiği gibiydi. Sınavın Türk diliyle ilgili kısmında sözcük, cümle ve paragraf gibi anlama yönelik üç soru, Türk edebiyatı kısmında ise 21 soru yöneltilmiş. Türk edebiyatı soruları içerisinde Osmanlı’nın mutfak kültürüyle ilişkilendirilen Divan edebiyatı sorusu, paragrafta anlam ile ilişkilendirilen Garip akımı sorusu, eleştirmen yazar diyaloğu şeklinde verilen Ahmet Hamdi Tanpınar sorusu ve bilinç akışı tekniğine yönelik soru, kaliteli ve belirleyici sorular niteliğinde. Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Sorular son derece açık ve anlaşılırdı, düzenli çalışan bir adayın rahat bir şekilde çözebileceği nitelikte. Ayrıca tartışmaya açık veya hatalı diyebileceğimiz herhangi bir soru yok.
 
10 NET YAPAN BAŞARILI SAYILIR
 
MATEMATİK: Soru tipleri geçmiş yıllardaki sorularla benzerlik gösteriyor. TYT’deki gibi bir değişim söz konusu değil. Matematik-Geometri soru dağılımı korunmuş. Sorular bilgi ağırlıklı olduğundan ve işlem gerektirdiğinden 10 netin üzerine çıkılan sonuç, başarılı bir sonuç olarak değerlendirilebilir. AYT’de Türkiye ortalamasında düşüş beklenebilir. Soru dağılımı beklenen konulardan gelmekle birlikte belirleyici sorular 12’nci sınıf müfredatından oluşuyordu. Geçen yıl sorulmaya başlanan öncüllü soru tipleri bu yıl da sorularak AYT Matematik testine yerleşmeye başladı. Salt ezber değil, yorum da gerektirecek sorularla karşılaşıldı.
 
2018’DEKİ SORULARA BENZER
 
FİZİK: Sorular genel itibariyle zor değildi. Çok kolay 7-8, orta düzeyde 4-5, zor ve seçici nitelikte 2-3 soru yer aldı. Fizik soruları 11 ve 12’nci sınıf müfredatını kapsayan bir konu dağılımıyla sunuldu. Sorular 2018’deki soru yapılarına benzer nitelikte olup, temel kavramlar ve kazanımlar içeriyor. Yeni nesil soru tarzları fizikte de mevcut. Sorular matematiksel işlemlerden çok bilgi, muhakeme ve hikâyeleştirme formatında.
 
BEKLENDİĞİ GİBİ
 
KİMYA: Sorular adayların beklediği nitelikteydi, sürpriz yok. Sorular lise müfredatı ve kazanımlarıyla uyumlu. Çeldiricisi olan soruları çözebilmesi için öğrencilerin bilgi eksiği olmaması ve soruları dikkatli okuması gerekiyordu. Zorluk kolaylık bakımından geçen yıla oranla adayları bir miktar zorlayacak soru nitelikleriyle karşılaştık.
 
2-3 ELEYİCİ SORU VARDI
 
BİYOLOJİ: Soruları müfredat ve kazanım dağılımına uygun olarak hazırlanmış. Sorular kolay, orta seviye ağırlıklı olmasına rağmen tamamı akademik bilgi veya bilgi+yorum sorusuydu. Ancak başarılı öğrencilerin yapabileceği 2-3 tane eleyici soru vardı. Hatalı veya tartışmaya açık  bir soru ile karşılaşmadık. 2019 AYT’ de ekolojiden soru gelmediğini gördük. Ekoloji sorusu TYT’ de sorgulanmıştı.
 
TARTIŞMALI SORU YOK
 
TARİH: Sorular beklentilerimiz doğrultuda. Sürpriz bir soru ile karşılaşmadık. Sorular genel olarak bilgi ağırlıklıydı ve lise müfredatına uygundu. Geçmiş yıllardaki tarih sorularına benzer nitelikte. Hatalı ve tartışmaya açık bir soru ile karşılaşmadık. Zorluk düzeyi orta ve yüksek olan sorular da vardı. Sınavın tarih açısından sürprizi ise Sosyal Bilimler-2 testinde ‘Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’nden sorunun gelmemesiydi.
 
YORUM ÖN PLANA ÇIKTI
 
COĞRAFYA: AYT’nin her iki testinde çıkan coğrafya sorularının tamamı, 11 ve 12’nci sınıf müfredatlarından oluşuyordu. Sorular 2018 AYT’deki sorulara benzer nitelikteydi. Genel olarak kolay ve orta düzeyde sorular olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca bu sene yoruma dayalı soruların da ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Beşeri ve ekonomik coğrafya ünitelerinden sorular yöneltildi. İnsan-doğa etkileşimi ve değişimi üzerinde durulan soruların yoğunlukta olduğu, doğal kaynak kullanımı, kültür ve kalkınma projeleriyle ilgili soruların yer aldığı bir sınavla karşılaştık. Sorular lise müfredatına uygun olmakla birlikte öğrencileri yormayan nitelikteydi.
 
GEÇEN SENEYE GÖRE KOLAYDI
 
FELSEFE: Felsefe grubu içinde yer alan felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinde toplam 12 sorunun sorulduğunu, MEB’in belirlediği kazanımların dışında bir sorunun sorulmadığını gördük. Soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi. Felsefe grubunda felsefe, psikoloji ve sosyolojide yorum ağırlıklı, mantıkta ise bilgiye dayalı soruların ağırlıkta olduğunu gördük. Geçen yıla oranla sorular daha kolaydı. 
 
 
SORULAR YORUMA DAYALI
 
MATEMATİK: Müfredat dışı her hangi bir soru yok. Hemen hemen bütün konulardan sorular sorulmuş. Uzun işlem içermeyen, daha çok yoruma dayalı sorular hazırlanmış. Soruların zorluk seviyesi orta düzeyde. Alan bilgisine hakim ve analitik düşünce gücü iyi olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluşmuş bir sınav.
 
MÜFREDAT DIŞI SORU YOK
 
GEOMETRİ: Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Düzenli çalışan ve konulara hakim olan bir öğrencinin yapabileceği bir sınav.
 
AYIRT EDİCİ SORULAR VAR
 
FİZİK: Sorular müfredata uygun. Sınav soruları bilgiyi bilen ve özümsemiş olan öğrencilerin yorumlayabileceği türden. Düzenli çalışan öğrencilerin yanıtlayabileceği bir sınav. Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirime göre ayırt edici sorular da var.
 
BİLGİ VE İŞLEM GEREKLİ
 
KİMYA: Kimya soruları 11 ve 12’nci sınıf müfredatından sorulmuş. Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre; organik kimya sorularının bilgiyi yorumlama, anorganik kimya sorularının bilgi ve işleme dayalı olduğu yönünde. Kimya soruları bilen ve çalışan öğrenci için kolay, bilmeyen öğrenci için ise zor.
 
DÜZENLİ ÇALIŞAN YAPAR
 
BİYOLOJİ: Biyoloji sorularının 11 ve 12’nci sınıf ünitelerine ait olduğu ve müfredata uygun kazanımları ölçtüğü tespit edildi. Sorular genellikle öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçen nitelikte. Temel bilgilere hakim, dikkatli ve düzenli çalışan öğrencilerin biyoloji soruları çözerken zorlanmadıkları düşüncesindeyiz. Sorular beklenen bilgileri sorgulayan, olması gereken zorluk düzeyinde.
 
21 SORU KAZANI ÖLÇÜYOR
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Türk dili ve edebiyatı testinin üç sorusu anlam bilgisi kazanımlarını ölçerken 21 soru edebiyat kazanımlarını ölçüyor. Sorular MEB müfredatına uygun hazırlanmış. Yakın zamanda değişen müfredatın kazanımları gözetilmiş. Birkaç eleyici soru içermekle beraber genel olarak derse ilgi duyan öğrencinin çözebileceği bir zorluk seviyesi tutturulmuş. Yorum ve bilgiyi iç içe kurgulayan kimi sorular da öğrenciden dikkat istiyor. Ana hatlarıyla beklentileri karşılayan bir test hazırlanmış.
 
BİLGİYİ ÖLÇMEYE YÖNELİK
 
TARİH: Tarih soruları bilgiyi ölçmeye yönelik. Yoruma dayalı soru neredeyse yok. Çalışan ve günlük tekrarlarını yapan  öğrencilerin çözebileceği sorular sorulmuş.
 
KOLAYLIKLA YAPILABİLECEK SORULAR
 
COĞRAFYA: Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda soruların müfredata uygun, çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte bir sınav olduğu söylenebilir.
 
KONULARA HAKİM OLANLAR YAPAR
 
FELSEFE GRUBU: Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sorular müfredata uygun. Psikoloji soruları hayata ilişkin yorumlarla çözülebilir nitelikte. Ancak ‘sembolik mantık’ soruları öğrencileri zorlayabilir. Düzenli çalışan ve konulara hakim öğrenciler için yapılabilir bir sınav.
 
(HÜRRİYET)