Maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalı? (Hakları ve Yargıtay kararları)

12 Ekim 2019 Cumartesi - 16:03 | Son Güncelleme : 12 10 2019 - 16:35

İşverenin işçinin maaşını ödemediği taktirde işçi, işvereni şikâyet edebilir. İş Kanunu gereği işveren, işçinin maaşını düzenli olarak her ay ödemek zorundadır. Maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalı? Nasıl bir yol izlemelidir. Detaylar haberimizde…


İş Kanunu gereğince işveren işçinin maaşını sel, deprem, hastalık, yangın vb. durumlar dışında her ayın başında düzenli ödemek zorundadır. Peki, maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalı? İşten ayrılırsa hakları nelerdi?

İŞVEREN İŞÇİNİN MAAŞINI GECİKTİREBİLİR Mİ?

İşveren işçinin maaşını geciktirebilir. Kanuna göre işveren doğal afet ya da yangın ve hastalık gibi durumlarda işçinin maaşını geciktirme hakkına sahiptir. Ancak, işveren işçinin maaşını ödenme gününden başlayarak en geç, 20 gün geciktirebilir.

Piyasa sıkışık, piyasadan para alamıyorum, ekonomik olarak sıkıntı var gibi söylemler iş kanunu gereğince hiçbir anlam ifade etmez. Bu gerekçeler, işçinin maaşının geç ödenmesinin nedenleri arasında değildir.

MAAŞI ÖDENMEYEN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?

Maaşı ödenmeyen işçi, işyerindeki görevini yerine getirmeme hakkını kullanabilir. İşveren bunu grev olarak değerlendiremez.  Dolayısıyla işe mazeretsiz olarak gelmemiş muamelesi yapamaz. Ayrıca iş bırakan işçiler yerine başka işçileri de alamaz.

İşveren işçinin maaşını 20 günden fazla geciktirmişse, işçi işvereni şikâyet edebilme hakkına sahiptir. Şikayetini ise, 20 günlük sürenin bitiminden 6 gün sonra yapmalıdır. Bu süre aşılırsa, işçi tüm haklarını kaybeder.

İşçi maaşı ödenmediği için kendi iş akdini tek taraflı feshedebilir. Üstüne ihbar tazminatı hariç, kıdem tazminatını, fazla mesai parasını, yıllık izin parasını ve diğer tüm sosyal haklarını işverenden alabilir.

İşveren işçiye bu haklarını ödemezse, işçi yasal hakkını kullanarak yargıya başvurabilir. Mahkemeler çoğunlukla işçi lehine karar verir.

İşverenin gününde ödemediği her ücret için mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır. Yani; işçi geç ödenen ücreti için işverenden faiz talep edebilir.

İşçi geriye dönük 5 yıl için ücret talep edebilir.

MAAŞI ÖDENMEYEN İŞÇİ NEREYE BAŞVURMALIDIR?

İşçinin hakları iş kanununca güvence altına alınmıştır. Bu haklardan biri de işverenin maaşını ödemeyen işçinin nereye başvuracağıyla ilgilidir. İşçi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvurulabilir.

YARGITAY NE DİYOR?

İşçi işi bırakmalı fakat düzenli işleri yapmalıdır.İşçi iş sözleşmesini feshederken işverene ihtarname çekmeli ve vadesi geldiği halde 20 gün süresince ödenmeyen ücret alacağı nedeniyle iş sözleşmesini feshettiğini yazılı olarak bildirmelidir.

Yani kısacası, maaşı ödenmeyen işçi iş sözleşmesini tek taraflı feshederken, işverene ihtar çekmeli ve iş sözleşmesini feshettiğini yazılı olarak bildirmelidir.