Maaş derecesi ile kadro derecesi arasında kaç derecelik fark olabilir?

27 Şubat 2020 Perşembe - 9:54 | Son Güncelleme : 27 02 2020 - 10:16

Devlet memurları için farklı dereceler bulunmaktadır. Bu dereceler birbirine eşit olabileceği gibi aynı memur için üçü de farklı olabilir. Peki maaş derecesi ile kadro derecesi arasında kaç derecelik fark olabilir? İşte detaylar…


Devlet memurları için, kazanılmış hak aylık derecesi, kadro derecesi ve emekli keseneğine esas aylık derecesi olmak üzere üç farklı derece bulunmaktadır. Bunlar birbirine eşit olabileceği gibi aynı memur için üçü de farklı olabilir. Peki maaş derecesi ile kadro derecesi arasında kaç derecelik fark olabilir? İşte konuyla ilgili merak edilenler…
 
 
Devlet memurları için, kazanılmış hak aylık derecesi, kadro derecesi ve emekli keseneğine esas aylık derecesi olmak üzere üç farklı derece bulunmaktadır. Bunlar birbirine eşit olabileceği gibi aynı memur için üçü de farklı olabilir. Kazanılmış hak aylık derecesi 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde belirlenen öğrenim durumuna göre memuriyete giriş ve yükselenebilir dereceler arasında her yıl bir kademe, her üç yılda bir derece yükselmesi ile yine aynı maddede sayılan durumların oluşması halinde alınacak ilave derece ve kademeler, kanun veya toplu sözleşmelerle verilen dereceler dikkate alınarak belirlenen derecedir. Her derece ve kademenin de 43. maddede düzenlenen gösterge tablosunda aylık göstergesi karşılığı vardır.
 
Memurların derece yükselmesinin şartları 657 sayılı Kanunun 68. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre derece yükselmesi yapılabilmesi için,
 
a) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması,
 
b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,
 
c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,
 
olması şarttır. Bir de (d) bendi olarak olumlu sicil alma şartı vardı ancak sicil sistemi 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla kaldırılınca bu bent hükmü de mülga oldu. Madde hükmünde yer verilmekle birlikte (c) bendinin de uygulanabilirliği kalmamıştır.