LYS ek tercih dönemi başladı mı? ÖSYM ek tercih kılavuzunu açıkladı!

26 Ağustos 2016 Cuma - 10:06 | Son Güncelleme : 26 08 2016 - 10:15

LYS ek tercih dönemi üniversite adayları tarafından heyecanla bekleniyor. ÖSYM resmi sitesinden LYS ek tercih döneminin başlangıcı ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte LYS ek tercih döneminin başlangıç tarihi ve ÖSYM'den yapılan o açıklama...


LYS ek tercih dönemi başlıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre LYS ek tercih dönemi bugün başlıyor. Peki LYS ek tercih döneminin şartları neler? İşte LYS ek tercih dönemine dair tüm ayrıntılar ve merak edilen soruların yanıtları haberimizde yer alıyor...

İŞTE ÖSYM'DEN YAPILAN LYS EK TERCİH DUYURUSU

2016-ÖSYS Ek Yerleştirme: Tercih İşlemleri
 
2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre 2016-2017 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.
 
Adaylar, 2016-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini, 26-30Ağustos 2016 tarihleri arasında İnternet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacaklardır.
 
Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde yapılacaktır.
 
2016-ÖSYS ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2016-ÖSYS'ye başvuru yapılmış olması zorunludur.
 
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.
 
2016-ÖSYS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2016-ÖSYS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
 
2016-ÖSYS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler.
 
Ek yerleştirme işlemleri, 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek’te yer alan 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
 
Adaylara saygıyla duyurulur.
 
ÖSYM'DEN YAYINLANAN LYS EK TERCİH KILAVUZU
 
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME İLE
İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. Tercih süresi, 26-30 Ağustos 2016
tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL'dir.
 
1.1.TEMEL İLKELER
 
1. 2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre 2016-2017
öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
2. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2016-ÖSYS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2016-
ÖSYS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan
kontenjanlar oluşturmaktadır.
3. 2016-ÖSYS ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2016-ÖSYS'ye başvuru yapılmış olması zorunludur.
4. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih
yapabileceklerdir.
5. Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu
ve 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara
uyulacaktır. Bu kılavuzda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin
mezunları, belli sanat dalları, konu alanları veya sporda üstün yetenekli olanlar ile ilgili ilke ve kurallar ek
yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adayların adı geçen kılavuzları yeniden gözden geçirmeleri
yararlarına olabilir.
 
1.2.2016-ÖSYS EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR
 
1. 2016-ÖSYS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede
tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2016-ÖSYS merkezî
yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının
kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo 4’teki lisans programlarını, programın en küçük
puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük
puanı oluşmayan programları, ilgili puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.
3. Tablo 3’deki ön lisans programları için en küçük puan koşulu aranmayacaktır. Tablo-3'de her programın
karşısında o programa genel yerleştirme sırasında oluşan en küçük puan ile bu yerleştirmede kullanılan
önceliklere göre yerleşen en son sıradaki adayın öncelik durumu gösterilmiştir. Bu bilgiler, adaylara sadece
tercihlerini yapmada kolaylık sağlamak için verilmiştir. Adaylar, Tablo-3'deki en küçük puanların ve
önceliklerin altında olsalar bile tercihlerini yapabileceklerdir. Bir başka deyişle, Tablo-3'den tercih yapacak
adaylar, ister meslek lisesi ister genel lise çıkışlı olsun en küçük puan ve öncelik bilgilerini göz önünde
tutmadan da tercihlerini yapabilirler.
4. 2016-ÖSYS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek
yerleştirme için tercih yapabilirler.
5. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını
karşılamaları gerekir.
 
1.3. MERKEZÎ EK YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİNİN YAPILMASI
 
2016-ÖSYS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr
İnternet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax,
elektronik posta vb.).
 
1.4. ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?
 
Ek Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuzla birlikte, 2016-ÖSYS Kılavuzu ile 2016-ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.
 
1.5. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOŞULLARI NELERDİR?
 
Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te
verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları
gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır. 
 
 
2. TERCİHLER İLE İLGİLİ BİLGİLER
 
Adayların, tercihlerini bildirmeden önce ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ÖSYS ile ilgili
bilgi ve duyuruları izlemeleri yerinde olacaktır. Adaylar, bu İnternet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere
erişebileceklerdir.
Adaylar sınava girip girmediklerini, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan
tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla
girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları
üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
2016-ÖSYS'ye başvuran adaylardan sınavsız geçiş hakkı olan veya ilgili YGS puan türünde 150 ve üzeri puan
alanlar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
2016-YGS/LYS'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4'teki yükseköğretim
programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açık öğretim programları en az 150 puan
alınması koşuluyla tercih edilebilecektir.
Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih
sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen
yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu
üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün
sorumluluğu size ait olacaktır.
Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı
göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece
bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı
yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.
Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız
ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Tablolarda, her programın adaylarda aradığı
koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız
programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin
sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşullarını karşılayıp
karşılamadığınız kontrol edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını
taşımadığınız tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir
programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle "Tablo 3 ve Tablo
4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü mutlaka okuyunuz.
Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezî yerleştirme
sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına,
tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin
esasları şu şekilde özetlenebilir:
 
a) Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu
programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir.
Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya
öncelik verilecektir. Sınavsız geçiş ile yapılacak yerleştirme işlemlerinin esasları "SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI
" maddesinde yer almaktadır.
b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program,
adayın puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.
c) Merkezî ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir
başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.
d) Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize
yazmanız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralamanız yararınıza olacaktır. Tercihlerinizi, Tablo 3 ve Tablo
4'te verilen yükseköğretim programlarının en küçük puanlarına göre sıralamanız şart değildir. Duruma göre
yapabileceğiniz tercihlerin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan,
sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz.
Kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa
olsun bir yükseköğretim programına kaydolmak istiyorsanız, sonlardaki birkaç tercih sıranıza
girebileceğinizi tahmin ettiğiniz programları yazabilirsiniz.
e) Kayıt hakkı kazanan bütün adayların bilgileri ve fotoğrafları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim
programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
Merkezî Ek yerleştirme sistemine ilişkin olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra, tercih listenize
yazdığınız bilgileri son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz.
 
Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün
koşullarını karşılıyor musunuz?
Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?
Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu?
Bütün bu kontrollerden sonra oluşturmuş olduğunuz Tercih Listenizden yararlanarak İnternet üzerinden tercih
bildirim işleminizi gerçekleştiriniz. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde
http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih
işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih
bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.
DİKKAT: Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödeyiniz. Ek yerleştirme ücreti,
tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Bu süre
tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların
tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş
günlerinde ve resmi iş saatlerinde yapılır.
 
SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ
YERLEŞTİRME ESASLARI
 
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın
devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi
(METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarına
sınavsız olarak yerleştirilebilmektedir. Türkiye ve KKTC dışındaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumunu bitiren T.C. uyruklu adayların sınavsız yerleştirilmelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek denklik
belgesinde gösterilen alan esas alınacaktır. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim
programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan
eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
(METEM) ortaöğretim mezunları da Sınavsız Geçiş için tercih yapabilirler.
Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapılır.
 
1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre;
1. Öncelik Anadolu Teknik Lisesi (Öncelik Kodu: 4),
2. Öncelik Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 3),
3. Öncelik Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 2),
4. Öncelik Çok eski yıllarda Enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 1)
 sırasında verilir.
3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.
4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi - METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan
adaylara öncelik verilir.
5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.
 
3. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
 
3.1. MERKEZÎ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?
Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, Sınavsız Geçiş hakları, yerleştirme puanları ile varsa ek
puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde
tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Sınavsız Geçiş ile ilgili kurallar "SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ
TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI" maddesinde
anlatılmaktadır. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını;
Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve
adayların sınavsız yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla
yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A ve 6B.1’de kendi alanlarını bulmaları
ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekir.
 
3.2. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
 

ETİKETLER

lys ek tercih ösym