Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de

AA |  20 Ekim 2018 Cumartesi - 1:59 | Son Güncelleme : 20 10 2018 - 1:59

Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim'den itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.


Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararına göre Türkiye'nin, Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği karar  ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli ve 880 sayılı kararıyla bir yıl için verdiği  izin çerçevesinde, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e TSK unsurlarıyla katkı sağladığı  belirtildi.
 
Söz konusu izin süresi son olarak TBMM'nin 17 Temmuz 2017 tarihli ve  1155 sayılı kararıyla 5 Eylül 2017'den itibaren 31 Ekim 2018'e kadar uzatılmıştı.
 
Türkiye'nin UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının  etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği vurgulanan kararda, "Bu  çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde gerek  bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri  vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına,  ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine  hizmet etmiştir." ifadelerine yer verildi.
 
Bu itibarla, UNIFIL'e katkının sürdürülmesinin öneminin arz  edildiğinin değerlendirildiği kararda, UNIFIL'in görev süresinin BMGK'nın 30  Ağustos 2018 tarihli ve 2433 sayılı kararıyla 31 Ağustos 2019 tarihine kadar  uzatıldığı hatırlatıldı.
 
Karada, şunlar kaydedildi:
 
"Bu hususlar ışığında ve Lübnan'la ikili ilişkiler ile bölgedeki  güvenlik şartları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca, hudut,  şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri  unsurlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve Türkiye Büyük Millet  Meclisi Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2018 tarihinden  itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli  düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi  uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 16 Ekim 2018 tarihli 7'nci Birleşiminde  kabul edildi."

ETİKETLER