Liseli ÖSS için okulu kaytardı, sistem değişti

30 Temmuz 2005 Cumartesi - 2:13 | Son Güncelleme : 30 07 2005 - 2:13

ÖSYM Başkanı 2006 ÖSS sınavından itibaren uygulanacak yeni sistemi ve değişikliğin sebebini açıkladı: Öğrenciler okullarına devam edip tüm konuları öğrenselerdi, üniversiteye donanımlı olarak gelselerdi, okullar boşalmasaydı, bu yapılmayacaktı


Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Ünal Yarımağan 2006-ÖSS'de uygulamaya konulacak değişikliklerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Eşit Ağırlıklı ve Sayısal puanlar hesaplanırken, Fen ve Sosyal Bilimler testinin standart puanları, Matematik testinin standart katsayıları düşürülerek yükseltildi. Buna göre gelecek yıl puan hesaplamaları şu kriterlere göre yapılacak...

Eşit ağırlıklı puan
* Eşit Ağırlıklı puan türündeki bir bölümü tercih edecek aday Fen Bilimleri testini yapması halinde bu testin standart puanının çarpılacağı katsayı 0.1'den 0.2'ye çıkarıldı. Bu alanda Matematik testinin standart puanı da 1.0'den 0.9'a düştü.

Sayısal puan
* Sayısal puan türünde bir bölümü tercih edecek aday Sosyal Bilimler testini yapması halinde bu testin standart puanı 0.1'den 0.2'ye yükseltildi. Sayısal alanda Matematik testinin standart puanı da 1.1'den 1.0'e düşmüş oldu.

Yabancı dil puan
* Dil puanı hesaplanırken Matematik testinin standart puanı 0.2, Fen testinin standart puanı da 0.1 katsayısıyla çarpılacak.

* Sosyal Bilimler testinin standart puanının çarpılacağı katsayı ise 0.1'den 0.2'ye yükseltildi.

* Yabancı dil puanında Türkçe testinin standart puanı ise 0.7'den 0.5'e, yabancı dil testinin standart puanı ise 1.4'den 1.2'ye düştü.

Sınav süresi 195 dakika
* Sınav süresi 180 dakikadan 195 dakikaya (3 saat 15 dakika) çıkarılacak ve tek oturumda yapılacak.

* Her adaya sınavda tek soru kitapçığı ve tek cevap kağıdı verilecek. Mevcut uygulamada olduğu gibi 10 tür soru kitapçığı kullanılacak.

* Sınavda 30'ar soruluk toplam 8 test yer alacak.

* 4 yıllık bölümler için bir adayın 6 testi, dolayısıyla 180 soruyu yanıtlaması yeterli olacak.

Ortak müfredat
* Sınav iki bölümden oluşacak. Meslek liseleri dahil tüm liselerde uygulanan lise 1. sınıfın ortak müfredatından toplam 120 sorunun yöneltileceği birinci bölümdeki testler her birinden 30'ar olmak üzere şunlar olacak: Türkçe, Sosyal Bilimler-1 (Sos-1), Matematik-1 (Mat-1) ve Fen Bilimleri-1 (Fen-1).

Alan testleri
* Adaylar sınavın ikinci bölümünde ise alan dersleriyle ilgili testleri yanıtlayacak. Alan testlerinin her birinde 30'ar soru olacak. Bu alanlar Edebiyat-Sosyal Bilimler (Ed-Sos), Sosyal Bilimler-2 (Sos-2), Matematik-2 (Mat-2) ve Fen Bilimleri-2 (Fen-2) olarak tespit edildi.

7 ayrı puan türü
* Say-1, Söz-1, EA-1, Dil, Say-2, Söz-2 ve EA-2 olmak üzere 7 ayrı puan türü olacak. Sınavın 7 ayrı birincisi olabilecek.

* Tavan puan yine 300 olacak.

* EA puan türüyle Açıköğretim veya 2 yıllık meslek yüksekokullarına gitmek isteyen bir aday, sınavın ilk bölümünde yer alan 120 soruyu yanıtlayacak.

* Lisans programlarını tercih edecek adaylar ise bu 120 soruya ek olarak, Ed-Sos ve Mat-2'den oluşan 60 soruyu daha yanıtlamak durumunda kalacak.

Kim hangi bölüme?
* Sınavın 120 soruluk ilk kısmını yanıtlayan adaylar, meslek yüksekokullarını, Açıköğretim ön lisans programlarını, Açıköğretim lisans programlarını (İngilizce Öğretmenliği hariç) ve özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek. Mesleki ve teknik okul mezunları kendi alanlarında ek puanla girilen yükseköğretim programlarını da yazabilecek.

* Say-2, Söz-2 ve EA-2 puanları da mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanların kendi alanlarındaki ek puanla girilen yükseköğretim programlarına girebilecek.

* Dil puanı sadece yabancı dil ağırlıklı puanla öğrenci alan tüm lisans ve ön lisans programları için geçerli olacak.

ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan
Amaç öğrencinin üniversiteye daha donanımlı gelmesi
ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, basın toplantısında yeni sisteme yönelik eleştirilen noktaları da yanıtladı...

* "İmam hatip lisesi mezunları, sınavın ikinci bölümünü de yanıtlayabilecekler mi?"
Tabii ki. İmam hatip veya herhangi bir meslek lisesi mezunu ilk dört testten hesaplanan puanlarıyla kendi alanlarındaki programlara girecek. Eğer kendi alanları dışındaki 4 yıllık programlara girmek istiyorlarsa bu kez lise mezunları gibi, diğer gerekli olan iki testi de yanıtlamaları gerekecek.

* Sadece ilk dört testi yapacak adaya da 180 soru yanıtlayacak adaya da aynı süre tanınıyor. Bu haksızlık değil mi?
Bunun bilincindeyiz ama kendi aralarında yarışacaklar. Biz bir aydır son derece yoğun bir şekilde çalıştık, iki soru kitapçığı ve cevap kağıdı mı kullanalım, sınavda 5-10 dakika ara verelim gibi alternatiflerin hepsini değerlendirdik.

* "Sınav zorlaştı mı?"
Zorlaştı demiyorum ama kapsamı genişledi. Ama kapsam da müfredatla sınırlı. Öğrenciye lisede öğrenmediği, zorunlu dersler dışındaki konuları sormayacağız. Kapsam değişikliğinin iki temel amacı var. Birincisi öğrencilerin üniversiteye bilgi açısından daha donanımlı gelmelerini sağlamak, üniversite sınavında sorulmuyor diye bazı konuları öğrenmeden üniversiteye gelmelerini önlemek. İkincisi de okula devamlarına katkıda bulunmak. Okula devam eden bir öğrenci bu konuları öğrenmek zorunda.

* Neden böyle bir sistem değişikliğine gidildi?
Bundan önceki sistemin aslında yan etkileri olmasaydı, öğrenciler okullarına devam edip tüm konuları öğrenselerdi, üniversiteye donanımlı olarak gelselerdi, okullar boşalmasaydı, bu yapılmayacaktı. Bundan önceki sistem de çok iyi niyetle gerçekleştirildi fakat birtakım varsayımlar olmadı. Neydi bu varsayım? 'Bilgiye dayalı soru sormazsak öğrenci dershaneye gitme ihtiyacı duymaz, okulunda kalır' idi. Fakat öyle olmadı. Çünkü bilgiye dayalı soru sormuyoruz ama aday gene de kendini daha iyi hazırlamak istiyor.

Sınav iki bölümden oluşacak
Birinci bölüm (Ortak müfredat)
Türkçe: Türkçe'yi kullanma gücü ile ilgili sorular...

Sos-1: Sosyal Bilimler'deki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular (Tarih yüzde 43, Coğrafya yüzde 34, Felsefe yüzde 23 oranında)

Mat-1: Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücüyle ilgili sorular

Fen-1: Fen Bilimleri'ndeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular (Fizik yüzde 43, Kimya yüzde 30, Biyoloji yüzde 27) yer alacak.

İkinci bölüm (Alan testleri)
Ed-Sos: Türk Dili ve Edebiyatı (Edebi Metinler dahil-yüzde 57), Türkiye Coğrafyası (yüzde 27), Psikoloji (yüzde 16).

Sos-2: Tarih (yüzde 43), Ülkeler Coğrafyası (yüzde 23), Sosyoloji (yüzde 17), Mantık (yüzde 17).

Mat-2: Matematik (yüzde 70), Geometri (yüzde 30)

Fen-2: Fizik (yüzde 43), Kimya (yüzde 30) ve Biyoloji (yüzde 27).

Dil: Kelime ve Dil Bilgisi (yüzde 25), Çeviri (yüzde 15) ve Okuduğunu Anlama (yüzde 60).

Uzmanlar ne diyor?
Sınav süresinin 195 dakikaya çıkarılması olumlu
* Erdem KAYA (MEF Dersaneleri): Temel farklılık konu kapsamının genişletilmesi oldu. İkinci değişiklik ise alan ayrımına dayalı bir test uygulamasına gidilmesi. Öğrencilerin ortak öğrenim gördükleri sorulara lise 1'in sonunda seçtikleri derslerin sorularının dahil edilmesi. Baraj puanında bir değişiklik olmamakla birlikte 160 baraj puanı iki yıllık programlar ve özel yetenekle, ön kayıtla girilen puanlara veri olarak değerlendirilecek. 185 baraj puanı ve dört yıllık lisans programlarına girebilmek için dikkate alınacak. Sınav süresinin 180 dakikadan 195 dakikaya çıkması olumlu bir karar.

Hangi bölümden kaçar soru çıkacağı belli oldu
* Cihan Yeşilyurt (Fen Bilimleri Dershanesi): Sistem daha ayrıntılı hale geldi. Dershaneler stratejilerini buna göre belirleyecek. Hangi bölümden kaçar soru çıkacağı açıklandı. Temmuz'un 20'sinde ÖSS sonuçları açıklandığında Fen sorularının ortalamasının düştüğü görülünce bunun düzeltileceği açıklanmıştı. Bana göre en büyük değişiklik yabancı dillere hazırlananlar için oldu. Tıp Fakültesi'ne girmek isteyen de eskiden olduğu gibi sosyal bilimler sorularını çözmek zorunda kalacak. Öğrenciye iki bölüm halinde, 240 soruluk kitapçık verilecek. 120 soruyu alan farkı olmaksızın herkes yapacak. İkinci kısımda öğrenciler kendi alanyla ilgili bölümleri yanıtlayacak.

Çalışanla çalışmayan bu sistemde daha iyi ortaya çıkacak
* İbrahim Taşel (Final Dergisi Genel Yayın Yönetmeni): Eski sistemde öğrenci liseye devam etmiyor; öğretmeni dinlemiyordu. En büyük mazeretleri ise 'Bunlar sınavda çıkmayacaksa niye öğretiyorsunuz' oluyordu. Katsayı değişikliği de olumlu bir yaklaşım. Nedeni ise şu: Eski sistemde matematik öğrencisi puanı az diye sosyal çözmüyordu. Şimdi öğrenci matematik puanıyla ilgili bir bölümde de okusa tarih, coğrafya gibi derslere de çalışmış olacak. Bu belki öğrenciye ek bir yük getirecek ama çalışanla çalışmayan ayırt edilebilecek.

Sınavı kazanmak daha zorlaştı
* Gürkan Avcı (Bağımsız Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı): Soru yelpazesinin daha da genişlemesi adayların işini daha da zorlaştırdı ama bu olumlu bir düzenleme. Bunun dışında öğrencilerin geleceğini şekillendiren bir sınavın iki turlu yapılması, soruların branşlara göre ayrıştırılması, yabancı dil sınavına giren öğrencinin matematik ve fen sorularından da yanıtlamak zorunda olması iyi.

ETİKETLER

0