LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

01 Haziran 2019 Cumartesi - 16:05 | Son Güncelleme : 01 06 2019 - 16:42

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer "Sınava yurt içinde 1 milyon 73 bin 456, yurt dışında 557 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın her iki oturumu da herhangi bir sorun olmadan tamamlandı" dedi.Sonuçlar 24 Haziran'da açıklanacak.


Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav ile ilgili açıklama yapan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, iki oturum şeklinde yapılan sınavın il ve ilçelerde 953 ve yurt dışında 15 olmak üzere toplam 968 sınav merkezinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Özer, sınava ilişkin şu bilgileri verdi: "Sınavda toplam 3 bin 769 bina ve 63 bin 85 salon kullanılmıştır. Sınavın her iki oturumu da herhangi bir sorun olmadan tamamlanmıştır. Sınavda engeli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylarımıza kılavuzda belirtilen her türlü destek sağlandı. Bu kapsamda 5 bin 424 öğrencimiz tek kişilik salonda ve 154 öğrencimiz de hastanede sınava girmişlerdir. Dolayısıyla bu durumda olan öğrencilerimiz hiçbir sıkıntı çekmeden bulundukları yerlerde sınava rahatlıkla girebildiler. Sınava yurt içinde 1 milyon 73 bin 456, yurt dışında 557 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu."
 
Millî Eğitim Bakanlığı'nın "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
 
 
Uzmanlardan LGS değerlendirmesi: Sıralamayı sayısal sorular belirleyecek
 
Öğrencilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda soruları değerlendiren uzmanlar, sıralamayı sayısal soruların belirleyeceğini söyledi.On binlerce öğrenci, bugün gerçekleşen LGSde ter döktü. Sınava girenler, sabah 09.30'da başlayan sözel oturumda 50, 11.30'da başlayan sayısal oturumda ise 40, yani toplam 90 soru cevapladı. Öğrenciler Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri,  derslerinden sınava girdiler. Sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşan sınavda öğrencilere sözel bölümde 50 soru için 75 dakika, sayısal bölümde ise 40 soru için 80 dakika verildi. 
 
 
SÖZEL MANTIK VE MUHAKEME SORULARI ÖN PLANDA
 
Sündüs Demirdağ Tuncer, Türkçe sorularının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan örnek sorulara paralel olduğunu söyledi. Tuncer, Türkçe sınavının en belirgin özelliği öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini kullanmalarını gerektiren görsel okuma ve grafik yorumlama ile sözel mantık ve muhakeme sorularının ön plana çıkmış olmasıdır dedi.
Sözlük kullanmayı alışkanlık hâline getirmiş olan, medya okuryazarlığı yapabilen, Türkçede sahip olduğu becerileri diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirebilen öğrencilerin fark yaratacağı bir sınav olduğunu görüyoruz diyen Tuncer sözlerine şöyle devam etti:
 
Sınavın A kitapçığı 5, 17, 18, 19 ve 20. sorularının öğrenciden verilen bilgiyi grafik ve görsellerle eşleştirip çıkarımlar yapmasını gerektiren ayırt edici sorular olduğunu söyleyebiliriz.2018de ilk kez uygulanan LGS' den farklı olarak bu yıl bir metinden hareketle birden fazla sorunun çözümlenmesini gerektiren sorulara yer verilmediğini görüyoruz.
 
Dil bilgisi soruların ise doğrudan bilgi ölçmediğini, örnek sorularda olduğu gibi öncülde verilen bilgileri sorunun üzerinde yorumlayarak çözüme ulaşmayı gerektirdiğini görüyoruz.
 
SORULAR OKUDUĞUNU ANLAMAYA YÖNELİK
 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Esra Kızıltaş ise, sınavın kavram ve muhakeme gücüne dayalı bir sınav olduğuna vurgu yaptı.Öğrencilerin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatı kapsamında toplam beş üniteden sınava girdiklerini belirten Kızıltaş, Tüm ünitelerden soru sorulmuştur. Kaza ve Kader inancı ünitesinden 1, Zekât ve Sadaka ünitesinden 4, Din ve Hayat ünitesinden 1, Hz. Muhammedin Örnekliği ünitesinden 3, Kuran-ı Kerimin Özellikleri ünitesinden 1 soru olmak üzere toplam 10 soru sorulmuştur.
 
Sorular müfredata uygundur ve ağırlıklı olarak Zekât ve Sadaka ünitesiyle Hz. Muhammedin Örnekliği ünitesinden sorular gelmiştir dedi.
 
Sınavın, orta ve zor seviyedeki sorulardan oluştuğunu söyleyen Kızıltaş, Sorular, okuduğunu anlamaya yöneliktir ve 8. sınıf müfredatındaki kavramları yoklamaktadır. Özellikle sorularda çeldiricilerin kuvvetli olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin muhakeme sorularını yapabilmeleri için iyi bir kavram bilgisine sahip olmaları beklenmiştir ifadelerini kullandı.
 
TERİM VE KAVRAMLARI BİLEN İÇİN BAŞARILI BİR SINAV OLUR
 
 
Tarihi terim ve kavramların bilginin yapı taşı olduğuna dikkat çeken okulun Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı  Havva Güneş, Genel olarak incelendiğinde derse özel terim ve kavramaları iyi bilen ve yorumlayan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdır dedi.
Güneş, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları 8. sınıf müfredatına ve öğretim programına uygundur. Sınavda yer alan sorularda verilen bilginin analiz edilerek öğrencilerin düşünme becerisi, alan ve kavram bilgisinin sorgulandığı görülmektedir.  Sınavda 5. ünite Demokratikleşme Çabaları ve 7. ünite Atatürkün Ölümü ve Sonrası ünitelerinden soru yer almamıştır. Sınavda harita okuma, grafik inceleme ve tablo yorumlama becerilerini ölçen sorulara yer verilmediği görülmektedir diye konuştu.
 
İNGİLİZCEDE KELİME BİLGİSİ VE DİKKAT BAŞARIYI GETİRECEKTİR
 
İngilizce Bölüm Başkanı Mediha Narin Sınavdaki sorular tamamen MEB kitabı olan Mastermind ile uyumlu olarak hazırlandığını belirtti.İngilizce sınavında kelime bilgisi ve dikkatin başarıyı getireceğine vurgu yapan Narin, sözlerine şöyle devam etti: Sınavda kelime bilgisi ve kazanımlar ağırlıklı olarak Mastermind kitabına göre test edilmiştir. Ayrıca sınavda bazı okullara dağıtılan Upswing kitabında da yer alan ortak kelimelere ve kazanımlara rastlanmaktadır. Sınavda yoğun olarak öğrencilerin kelime bilgisi ve dikkatlerini ölçen sorulara yer verilmiştir. Bu sınav öğrencilerin okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmuştur. 10. ünite hariç tüm üniteler sınavda dengeli bir şekilde test edilmiştir.
 
Bu seneki sınavda sadece kelime bilgisi yeterli olmayıp aynı zamanda öğrencilerin okuduğunu anlama ve analiz yaparak sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçülmüştür. Farklı ünitelerdeki kelimelerin harmanlandığı ve aynı soruda test edildiği görülmüştür. Sınavda öğrencilerin seçeneklerde bulunan güçlü çeldiricilere dikkat ederek soruları yanıtlamaları beklenmiştir. MEB kitabında yer alan kelimelere dikkatli ve düzenli bir şekilde çalışan ve çok soru çözen öğrencilerin başarılı olabilecekleri bir sınav olmuştur.
 
BELİRLEYİCİ YİNE MATEMATİK OLACAK
 
LGS'de matematik soruları kazanımlara uygun, açık bir dille hazırlanmıştır diyen Matematik Bölüm Başkanı,  Ali Keskin ise, sorular ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti:LGSde matematik soruları kazanımlara uygun, açık bir dille hazırlanmıştır.  Birden fazla kazanımın birleştirilmesi ile oluşan sorular, yayımlanan örnek sorulara göre daha zorlayıcıydı. Sınavın güncel hayatla ilişkilendirilmiş, yoruma dayalı, birden fazla işlem gerektiren ve çeldiricisi yüksek sorulardan hazırlandığını görüyoruz. Soruların çözümünde alternatif durumların iyi değerlendirmesi gerektiğinden okuma anlama kısmında hızlı olunması gereken bir sınavdı. Konu dağılımına bakıldığında sınavda geometri konularına ait bazı kazanımlara yer verilmediği görülmektedir. Denklem kurma ve problem çözme becerisi yüksek olan öğrencilerin, başarılı olacağı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.
 
ÇELDİRİCİ SORULAR AYIRT EDİCİ OLACAK
 
Fen Bilimleri sınavının da konu dağılımı olarak homojen olduğunu söyleyen Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Yasemin Dündar, çeldirici soruların ayırt edici olacağını belirtti.
Dündar, Beklenen doğrultuda deney düzenekleri ile günlük hayattan farklı örnekleri içeren yorum gerektiren sorular ağırlıktadır. Ayrıca yıl içerisinde yayınlanan örnek sorular ile sınav soruları paralellik göstermiştir. Soru metinleri gereksiz bilgilerden uzak olup öğrencileri yormamıştır. Sorular sıradan olmayıp araştırılarak özenle hazırlanmıştır. Örneğin A kitapçığı 15.soru bilindik basit makine görseli dışında farklı bir kurgu ile hazırlanmış olup bu soruda öğrencilerden beklenen; öğrendikleri hareketli makaranın çalışma prensibini soruya transfer etmeleridir. Özellikle Fen Bilimleri sınavı seçeneklerdeki çeldiriciler çok güçlü olup öğrencileri sıralamada etkili olacaktır diye konuştu.
 
 
 

ETİKETLER