KVKK güvenlik ve büro memuru alımı yapacak!

11 Kasım 2019 Pazartesi - 16:08 | Son Güncelleme : 11 11 2019 - 16:08

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilana göre, KVKK’ya temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve büro memuru alımı yapılacak. Personel alımı için ön başvurular İŞKUR’a yapılacak. Adaylar, başvurularını 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında yapmaları gerekecek. KVKK başvuru şartları neler?


Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un kamu iş ilanları kategorisinde personel alım ilanı yayınladı. İlana göre KVKK, kendi bünyesinde daimî olarak istihdam etmek üzere 3 temizlik personeli, 2 güvenlik görevlisi ve 2 büro memuru olmak üzere toplamda 7 personel alımı yapılacak. Peki, KVKK memur alımı başvuru şartları nelerdir?

KVKK GÜVENLİK VE BÜRO MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

Sağlık durumunun çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık kurulu raporu almak. Sağlık Raporu İşyeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15'inci maddesi gereği kişinin yapacağı işe uygun olduğu belirtilen sağlık raporu İşyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir.

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, Şartları aranır.

BELGELER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İŞKUR tarafından ilan edilen ve başvuruları toplanarak Kurumumuza bildirilen nihai listede yer alan adaylar istenen belgeleri 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi 1407 Sokak No:4 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurumuna elden teslim edeceklerdir. Yukarıda belirtilen tarih aralığında belgelerini teslim etmeyen ya da eksik teslim edenler kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır. Adayların Kuruma teslim ettiği evraklar 02/12/2019-04/12/2019 tarihleri arasında incelenerek kuraya katılmaya hak kazananlar belirlenecektir.

KURA TARİHİ VE YERİ

Kuraya katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar için 06/12/2019 tarihinde saat 14:30'da Nasuh Akar Mahallesi 1407 Sokak No:4 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hizmet Binasında Noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (dört) katı kadar asıl aday mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun https://www.kvkk.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı iş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

İŞ-KUR tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.kvkk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından başarı sırasına göre göreve başlatılabilecektir.

KVKK'ya İŞKUR üzerinden online iş başvurusu yapmak için adayların öncelikli olarak İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve yukarıda sunulan şartları taşıması gerekmektedir. Online başvuru yapmak için öncelikli olarak Buraya tıklayınız. Ardından, açılan sayfa üzerinde yer alan ‘’işyeri ünvanı’’ kısmına ‘’KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’’ yazarak ‘’ARA’’ butonuna basınız. Sonrada hangi branşa iş başvurusu yapmak istiyorsanız o ilanın üzerini tıklayarak başvuru ekranından kaydınızı gerçekleştiriniz.