• Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Kurban Bayramı tekbir ne zaman çıkar, teşrik tekbiri ne zaman biter? Teşrik Tekbiri nasıl getirilir?

Kurban Bayramı tekbir ne zaman çıkar, teşrik tekbiri ne zaman biter? Teşrik Tekbiri nasıl getirilir?

22 Temmuz 2021 Perşembe - 16:49 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 16:49

Teşrik Tekbirleri bayram vesilesiyle en çok araştırılan konular arasına girdi. Hz. Peygamberin (s.a.s.), Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetlerin yer alması teşrik tedbirleri hakkındaki araştırmaları hızlandırdı. Peki, Teşrik Tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter? Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri ne zaman çıkar?


Teşrik Tekbiri konusu hala araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dininde vacip olarak kabul edilen teşrik tekbiri kurban kesmeyenler tarafından da yerine getirilmeli. Arefe günü ile birlikte başlayan teşrik tekbirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihe kadar getirilebiliyor. Kurban Bayramı tekbir ne zaman çıkar, teşrik tekbiri ne zaman biter?

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BİTER?

Fakihler, arefe gününden önce ve bayramın dördüncü gününden sonra tekbir alınmayacağı ve cemaatle kılınan farz namazların arkasından tekbir alınması gerektiği hususunda ittifak etmiştir.

Teşrîk tekbirlerinin başlangıç ve bitiş vakitleri hususunda Hanefî mezhebinde tercih edilen ve günümüze kadar uygulanan Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed’in görüşlerine göre arefe günü sabah namazı ile bayramın dördüncü günü ikindi namazı arasında yirmi üç vakit farz namazdan sonra, Ebû Hanîfe’ye göre ise sadece arefe günü sabah namazı ile bayramın birinci günü ikindi namazı arasında sekiz vakit farz namazın ardından tekbir alınır.

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allahüekber Allahüekber lâ ilâhe illallahü vallahü ekber Allahüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim’e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa “Allahüekber” denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

Şâfiîler ayrıca buna, “Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber Allahüekber ve lillâhi’l-hamd; Allahüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellahi bükraten ve asîlâ” lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, “Lâ ilâhe illallahü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallahü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber” ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).

TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA KAZASI OLUR MU?

Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez. Hanefi mezhebinde herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, teşrik günlerinde, yani Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar, kılınacak bir namazın farzının peşinden kaza edilmesi gerekir.