Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yayımlandı

17 Nisan 2019 Çarşamba - 15:07 | Son Güncelleme : 17 04 2019 - 16:21

Yönetmelik,Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma, müfettiş yardımcılığına giriş sınavı, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerini düzenliyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma, müfettiş yardımcılığına giriş sınavı, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerini düzenliyor.
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına, başmüfettişliğe ve müfettişliğe atanma koşulları ile denetlenenlerin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar da yönetmelik ile belirlendi.

Yönetmeliğe göre, Teftiş Kuruluna müfettiş yardımcısı olarak girilecek. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılacak ve sözlü sınava yazılı sınavı kazananlar katılabilecek.

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sınavda Bakanlıkça sınav ilanında belirtilen puan türünden belirlenen taban puanı almış olduğunu sınav sonuç belgesi ile belgelendirecek.

Sınava katılacakların, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olması gerekiyor.

Sınavda başarı gösterenler, boş olan müfettiş yardımcısı kadrolarına başarı sırasına göre atanacak.

Sınav ilanında belirtilen sayıdan fazla kazanan olması halinde bu durumda olanlar yedekten kazanmış sayılacak. Atamaya hak kazananlardan göreve başlamayan olduğu takdirde başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılabilecek.

Müfettiş yardımcıları üç yıl süreli eğitim ve yardımcılık dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulacak.

Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavını başarmış olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkanı onayı ile müfettişliğe atanacak.

Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde müfettiş yardımcılığı kıdemi dikkate alınacak.

Teftiş Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanınca atanacak
 
Teftiş Kurulu Başkanı, 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkanınca atanacak.

Kurul Başkanının herhangi bir nedenle geçici olarak görevden ayrılması ya da kadrosunun boşalması durumunda Kurul Başkanlığına atanma koşullarını taşıyanlardan biri, Bakan tarafından başkan vekili olarak görevlendirilecek.

Müfettişler, kıdem, mesleki yetenek ve başarı durumları göz önünde tutularak, Kurul Başkanının önerisi üzerine başmüfettişliğe atanacak.

Başmüfettişler atanabilmek için Kurulda geçirilen hizmet süresinin, müfettiş yardımcılığında geçirilen süre dahil on yıldan az olmaması şartını sağlayacak.