Kötü niyet tazminatı nedir? Tazminat alma şartları nelerdir?

10 Mart 2020 Salı - 17:12 | Son Güncelleme : 10 03 2020 - 17:12

Kötü niyet tazminatı, işveren tarafından fesih hakkının kötüye kullanılması halinde işçiye ödenecek olan ve ihbar tazminatının 3 katı tutarındaki tazminattır. Kötü niyet tazminatı talepleri 5 yıllık zaman aşımı süresine tabidir.


Kötü niyet tazminatı hakkında tüm merak edilenleri Avukat Şule Büyükkartal Aytan cevapladı. 4857 sayılı İş kanununun 17.maddesine göre fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Kötü niyet tazminatı, işveren tarafından fesih hakkının kötüye kullanılması halinde işçiye ödenecek olan ve ihbar tazminatının 3 katı tutarındaki tazminattır. 
 
Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32.maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. İşbu madde gereğince kötü niyet tazminatının hesabında ücrete ek olarak işçiye düzenli olarak sağlanan menfaatlerinde dikkate alınacağı düzenlenmiştir.   
 
Aynı maddenin 4.fıkrasına göre fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca ihbar tazminatı ödenmesini gerektirir. Kötü niyet tazminatı, iş güvencesinden yararlanamayan ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi sonucu gündeme gelmektedir. Dolayısıyla kötü niyet tazminatını iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçiler talep edebilmektedir. 
 
Bir diğer koşul da işverenin iş akdini kötü niyetle feshetmiş olmasıdır. İşveren tarafından yapılan feshin kötü niyetle yapılıp yapılmadığı ise Yargıtay uygulamaları ve objektif iyi niyet kuralları esas alınarak belirlenmektedir. Ayrıca kötü niyet tazminatını iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçiler talep edebilmektedir. Kötü niyet tazminatı talepleri 4857 sayılı İş kanununun Ek 3.maddesine göre 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.