Kolay sigorta uygulaması genişletiliyor! Yüz binlerce kişi için geçerli...

13 Ağustos 2019 Salı - 8:17 | Son Güncelleme : 13 08 2019 - 8:17

Ev hizmetlerini ve apartman görevlilerini kapsayan kolay sigorta uygulaması genişletilecek. Lokanta, bakkal, eczane gibi birçok işyeri kapsama girecek. 100 bine yakın işyeri kolaylıktan yararlanacak. Emekli olduklarında gelirleri artacak.


Hükümet, esnek istihdam imkanlarının artırılması amacıyla 2023 yılına kadar çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamalarını yaygınlaştıracak.  Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre kolay sigorta kampanyası başlatan hükümetin, ev hizmetlerinin ardından apartman görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilen bu uygulaması ile 100 bine yakın işyeri kolay işverenlikten yararlanabilecek. Yeni dönemde lokanta, bakkal, eczane gibi birçok işyerinde de uygulanması öngörülen kolay işverenlik uygulaması ile bildirge, belge yükümlülükleri azaltılırken, ilave istihdam için verilen teşviklerden yararlanma imkanı getiriliyor..
 
SİSTEME GİRİŞ KOLAYLAŞIYOR
Hükümet, sosyal güvenlik reformu için yoğun bir çalışma yürütüyor. 5 yıllık dönemde prim tahsilat oranı yüzde 82.9'dan yüzde 88.1'e, sosyal sigorta kapsamı yüzde 85.6'dan yüzde 92'ye yükseltilecek. Bu hedeflere ulaşmak için sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecek. Prim tahsilatları artırılacak. Prim borçlarının takip ve tahsilatı etkin bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacak..
 
YENİ İSTİHDAMA DESTEK
5 yıllık dönemde sürecek kolay sigorta kampanyası kesintisiz sürecek. Kolay sigorta uygulamasından halen apartman ve iş hanı görevlileri, gündelikçi, bahçıvan, çocuk ve hasta bakıcı gibi ev hizmetlerinde çalışanlar yer alıyor. Kolay işverenlik kapsamında, emekli olan apartman görevlisinin yerine yeni bir istihdam yaratıldığında 1 yıllık dönemde devlet prim ve vergi desteği verecek..
 
MEVSİMLİK ÇALIŞANA ÖZEL PRİM ÖDEME DÖNEMİ
Esnek istihdam imkanlarının artırılması amacıyla çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak. Sosyal güvenlik sisteminde denetim uygulamaları geliştirilecek ve çeşitlendirilecek, risk odaklı denetim uygulamaları yaygınlaştırılacak. Kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek, sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek. Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek.
 
EMEKLİLİK GELİRLERİ ARTACAK
Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları, değişen işgücü piyasası koşullarına ve çalışma şekillerine uyumlu hale getirilecek. Kişilerin emeklilik gelirlerinin artırılmasını teminen kamu emeklilik sistemi dışındaki diğer emeklilik sistemlerine katılım teşvik edilecek. Tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilerek sektör, işkolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacak.