Kitap okumada çaktık!

17 Ağustos 2011 Çarşamba - 1:48 | Son Güncelleme : 17 08 2011 - 1:48

Okuma alışkanlığı ile ilgili yapılan bir araştırma hazin bir tablo ortaya koydu...


Öğrencilerin yüzde 71’i hiç kitap okumuyor

Öğrenci ve ebeveynlerinin kitap okuma alışkanlığı ile ilgili yapılan bir araştırma hazin bir tablo ortaya koydu. Öğrencilerin yüzde 71.7’si, annelerin yüzde 49.7’si, babaların da yüzde 39.5’inin hiç kitap okumadığı tespit edildi.

HACETTEPE Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Ankara’daki 8 merkez ilçede okuyan ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin “okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerinin duyarlılıkları”nı araştırdı. Araştırma sonuçları, ebeveynlerin çocukları için okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları konusunda iyi birer model olamadığını ortaya koydu.

Acı veren tablo

Araştırma sonuçlarına, öğrencilerin yüzde 71,7’si ya hiç kitap okumuyor ya da “2 ayda bir kitap veya daha az” okuyor. Okuma alışkanlığına sahip öğrencilerin oranı ise yüzde 6,8. Öğrencilerin yüzde 70,3’ünün evinde ders kitapları dışında bir kitaplık bulunmuyor. Annelerin yüzde 49,7’sinin, babaların yüzde 39,5’inin kitap okumadığının görüldüğü araştırmada, ebeveynlerin üçte ikisinden fazlasının da çocuğuna okul öncesi dönemde kitap okumadığı ortaya çıktı. Rakamlara göre, anne-babaların büyük bölümü ne çocuklarına hediye olarak kitap tercih ediyor ne de çocuğunu kitapçıya götürüyor. Annelerin yüzde 78,8’i, babaların ise yüzde 70,9’u şimdiye kadar çocuğunu hiç kitapçıya götürmemiş. Ebeveynin, çocuğunun kitap okumasına tepkisinin ne olduğuna yönelik soruya verilen yanıt ise annelerin yüzde 67,5’i, babaların yüzde 59’unun bu konuya tepkisiz kaldığı yönünde.

Ebeveyn duyarsızlığı

Çocukların kitap okumasına ilişkin ebeveynlerinin yüzde 66,6’sının “hiç bir şey demedikleri”, yüzde 4,7’sinin “kitap okumak yerine ders çalış dedikleri”, buna karşın sadece yüzde 28,8’inin “aferin dedikleri” ankette, ebeveynlerin kitap okuma alışkanlıklarına da yer veriliyor. Buna göre, annelerin yüzde 49,7, babaların ise yüzde 39,5’i hiç kitap okumuyor. Elde edilen verilere göre, öğrencilerin yüzde 69,2’si kütüphaneye ödev için gidiyor. Öğrencilerin sadece yaklaşık dörtte biri ödünç kitap alma, boş vakitlerini değerlendirmek gibi daha anlamlı amaçlarla kütüphane kullanıyor.

Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç da ebeveynlerin çocuğunu kütüphaneye götürmediklerini gösteriyor. Annelerin yüzde 84’ü, babaların da yüzde 90,1’i çocuklarını hiç kütüphaneye götürmüyor.

ETİKETLER

0